Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8937
Title: Магістри майбутнього
Other Titles: Магистры будущего
Master's Degrees of the Future
Authors: Тесленко, Тетяна Вікторівна
Keywords: залізничний транспорт
інфраструктура
інтеграція
високошвидкісний пасажирський рух
транспортний сервіс
конкуренція
бізнес-ідея
сервісні послуги
вокзальний комплекс
корпоратив
железнодорожный транспорт
инфраструктура
интеграция
высокоскоростное пассажирское движение
транспортный сервис
конкуренция
бизнес-идея
сервисные услуги
вокзальный комплекс
railway transport
infrastructure
integration
high-speed passenger traffic
transport service
business struggle
business-idea
maintenance services
railroad complex
company party
КЕМ
Issue Date: 2016
Publisher: Центр інформації транспорту України, ТОВ "Цифрова типографія", Харків
Citation: Тесленко, Т. В. Магістри майбутнього: [препринт] / Т. В. Тесленко // Українська залізниця. – 2016. – № 2 (32). – С. 39–40.
Abstract: UK: В умовах інтеграції у Європейську транспортну систему поряд із іншими проблемами актуальною сьогодні є організація швидкісного пасажирського руху, оновлення пасажирського рухомого складу та організація сервісу пасажирських перевезень. Вирішення цих завдань неможливе без відповідної підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними знаннями основ транспортного сервісу та управління якістю на залізничному транспорті в сфері пасажирських перевезень.
RU: В условиях интеграции в Европейскую транспортную систему наряду с другими проблемами актуальной сегодня является организация скоростного пассажирского движения, обновление пассажирского подвижного состава и организация сервиса пассажирских перевозок. Решение этих задач невозможно без соответствующей подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих современными знаниями основ транспортного сервиса и управления качеством на железнодорожном транспорте в сфере пассажирских перевозок.
EN: In the context of integration into the European transport system the organization of a high-speed passenger traffic, passenger rolling stock composition and organization of passenger transport service are of current interest along with other issues today. Problem solving is impossible without the proper training of highly qualified specialists with advanced knowledge of transport service basis and railway transport quality management in the sphere of passenger transportation.
Description: Т. Тесленко: ORCID 0000-0002-5810-3569
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8937
Appears in Collections:Статті КЕМ ДІІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teslenko.pdf106,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.