Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8814
Title: Переклад англомовної літератури в галузі залізничного транспорту
Other Titles: Перевод англоязычной литературы в области железнодорожного транспорта
Authors: Мямлін, Сергій Віталійович
Мямлин, Сергей Витальевич
Myamlin, Serhiy V.
Власова, Тетяна Іванівна
Власова, Татьяна Ивановна
Vlasova, Tatyana I.
Vlasova, Tetiana I.
Білан, Наталія Іванівна
Билан, Наталья Ивановна
Bilan, Natalia I.
Тюренкова, Вікторія Яківна
Тюренкова, Виктория Яковлевна
Tiurenkova, Viktoriia Ya.
Keywords: концепт
дискурс
переклад та трансформації
переклад словосполучень
словник
науково-технічній літературі
перевод и трансформации
перевод словосочетаний
словарь
научно-технической литературе
КФП
КВВГ
НДЧ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: Навчальний посібник охоплює широкий спектр теоретичних проблем перекладу науково-технічних текстів та практичних труднощів, з якими стикаються студенти при перекладі текстів залізничної тематики. Книга призначена для студентів IV–V курсів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, магістрів та аспірантів ВНЗ залізничного транспорту, а також широкого кола перекладачів.
RU: Учебное пособие охватывает широкий спектр теоретических проблем перевода научно-технических текстов и практических трудностей , с которыми сталкиваются студенты при переводе текстов железнодорожной тематики. Книга предназначена для студентов IV-V курсов переводческих отделений (факультетов) университетов, магистров и аспирантов вузов железнодорожного транспорта, а также широкого круга переводчиков.
Description: Переклад англомовної літератури у галузі залізничного транспорту : навч. посіб. / С. В. Мямлін, Т. І. Власова, Н. І. Білан, В. Я. Тюренкова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2015. — 159 с. — ISBN 978-966-8471-58-2.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8814
Other Identifiers: ISBN 978-966-8471-58-2
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці НДЧ
Інші праці КВВГ
Інші праці КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlasova, Tatiana I..pdfPreprint. Fragment of the text1,13 MBAdobe PDFView/Open
Myamlin.pdfFull text4,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.