Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/821
Title: Формування комунікаційних відносин при організації бібліотекою інституційного репозитарію ВНЗ
Other Titles: Формирование коммуникационных отношений при организации библиотекой институционного репозитария вуза
Formation of Communication Relations within Organization of University Institutional Repository by Library
Authors: Колесникова, Тетяна Олександрівна
Keywords: бібліотека ВНЗ
библиотека вуза
university library
моделі комунікації
модели коммуникации
model of communication
комунікаційні відносини
коммуникационные отношения
communication relations
електронні форми бібліотек
электронные формы библиотек
electronic forms library
інституційний репозитарій
институциональный репозитарий
institutional repository
інформатизація бібліотек
информатизация библиотек
informatization of libraries
інформатизація освіти
информатизация образования
informatization of education
інформаційне суспільство
информационное общество
information society
комунікативні технології
коммуникативные технологии
communication technology
мас-медійна комунікація
масс-медийная коммуникация
mass media communication
НТБ
Issue Date: 2011
Publisher: Книжкова палата України імені Івана Федорова, м. Київ
Citation: Колесникова, Т. О. Формування комунікаційних відносин при організації бібліотекою інституційного репозитарію ВНЗ / Т. О. Колесникова // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 7. – С. 15–18.
Abstract: UK: У статті розглянуті комунікаційні відносини, які виникають при застосуванні різних моделей комунікації в процесі організації бібліотекою інституційного репозитарію ВНЗ. Відзначається посилення в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів мас-медійної комунікації.
RUS: В статье рассмотрены коммуникационные отношения, возникающие при применении различных моделей коммуникации в процессе организации библиотекой институционного репозитария вуза. Отмечается усиление в деятельности вузовских библиотек масс-медийной коммуникации.
EN: The article deals with communication relationships as a result of the application of different models of communication in the organization of institutional repository of university. The strengthening of influence of mass communication in university libraries is considered.
Description: T. Колесникова: ORCID 0000-0002-4603-4375
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/821
Appears in Collections:Статті НБ (раніше НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VKP_2011_7.pdf150,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.