Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4484
Title: Институциональное проектирование образовательного пространства личности
Other Titles: Projektowanie Instytucjonalne Edukacyjnej Przestrzeni Osobowośći
Інституційне проектування освітнього простору особистості
Authors: Ткач, Анатолий Арсентьевич
Гжегож, Осташ
Keywords: монография
пространство личности
психология
монографія
простір особистості
психологія
КФЕБ
Issue Date: 2015
Publisher: ООО «Колор-принт», Мелитополь
Citation: Ткач, А. А. Институциональное проектирование образовательного пространства личности = Projektowanie instytucjonalne edukacyjnej przestrzeni osobowośći : монография / А. А. Ткач, Гжегож Осташ. – Мелитополь-Rzeszów : ООО «Колор-принт», 2015. – 112 с. – ISBN 978-966-2489-27-9.
Abstract: RU: В монографии обоснованы институциональные подходы к формированию образовательного пространства личности, психологические основы его становления и функционирования. Исследовано непрерывное образование как ведущую характеристику образовательного пространства. Детально описаны психологические аспекты формального, неформальнoго и информального образования. Предложен инструментарий диагностики жизненного пространства личности. Монография адресуется преподавателям, студентам и всем, кто интересуется институциональным подходом к психолого-педагогическим детерминантам развития современного образовательного пространства личности.
UK: У монографії обґрунтовані інституціональні підходи до формування освітнього простору особистості, психологічні основи його становлення та функціонування. Досліджено безперервна освіта як провідну характеристику освітнього простору. Детально описані психологічні аспекти формального, неформальнoго і інформальної освіти. Запропоновано інструментарій діагностики життєвого простору особистості. Монографія адресується викладачам, студентам і всім, хто цікавиться інституціональним підходом до психолого-педагогічним детерминантам розвитку сучасного освітнього простору особистості.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4484
ISBN: 978-966-2489-27-9
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkach,Monografia.pdfMonograph1,41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.