Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3381
Title: Тези науково-практичної конференції «Розвиток теорії та практики функціонування залізничних станцій та вузлів»
Other Titles: Тезисы научно-практической конференции «Развитие теории и практики функционирования железнодорожных станций и узлов»
Keywords: залізничні станції
залiзничнi вузли
сортувальні гірки
інфраструктура
логістика
ринок перевезень
поїздопотоки
контейнерні термінали
железнодорожные станции
железнодорожные узлы
сортировочные горки
инфраструктура
логистика
рынок перевозок
поездопотоки
контейнерные терминалы
railway stations
railway junctions
hump
infrastructure
logistics
transport market
trainflows
container terminals
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: У збірнику наведено тези доповідей науково-практичної конференції «Розвиток теорії та практики функціонування залізничних станцій та вузлів» присвяченої 110-й річниці з дня народження професора Ющенка М. Р., яка проходила 11-12 грудня 2014 р. в м. Дніпропетровськ. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів та студентів.
RU: В сборнике приведены тезисы докладов научно-практической конференции «Развитие теории и практики функционирования железнодорожных станций и узлов», посвященной 110-й годовщине со дня рождения профессора Ющенко Н. Р., которая проходила 11-12 декабря 2014 г. в г. Днепропетровске. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов.
Description: Розвиток теорії та практики функціонування залізничних станцій та вузлів: Тези науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 11-12 грудня 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. — Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2014. — 92 с.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3381
Appears in Collections:Науково-практична конференція «Розвиток теорії та практики функціонування залізничних станцій та вузлів»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rtpfzsv.pdf11,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.