Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11859
Title: Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу
Authors: Боговик, Оксана Аурелівна
Keywords: навчальний посібник
філологія
соціолінгвістична теорія перекладу
КФП
Issue Date: 2019
Publisher: ПП Кулик В.В., Дніпро
Citation: Боговик О. А. Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу : навч. посіб. Дніпро : ПП Кулик В.В., 2020. 155 с.
Abstract: UK: Навчальний посібник «Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу» призначається для студентів VI курсу спеціальності «Філологія» з метою їхнього ознайомлення з основними положеннями соціолінгвістичної теорії перекладу, її предметом та об’єктом, а також надання науково-практичних порад щодо перекладу текстів з соціально- або культурномаркованими одиницями. У курсі коротко викладені основні теоретичні питання для засвоєння практичних знань і навичок у галузі соціолінгвістичних, прагматичних та лінгвокультурологічних проблем перекладу і представляють необхідну базу для самостійної науково-дослідної роботи студентів з їх основного фаху як письмового так і усного перекладу.
Description: О. Боговик: ORCID: 0000-0003-4315-2154
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11859
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КФП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bohovyk.pdf512,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.