Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10670
Title: Розробка програмного комплексу «Тренажер оглядача вагонів»
Other Titles: Разработка программного комплекса «Тренажер осмотрщика вагонов»
Development of the Software Complex «Simulator of the Railway Carriage Inspector»
Authors: Акулов, Артем Сергійович
Желєзнов, Костянтин Ігоревич
Заболотний, Олександр Миколайович
Пуларія, Андрій Луарсабович
Чабанюк, Євген Вікторович
Швець, Анжела Олександрівна
Keywords: виявлення несправностей
дефекти у вузлах та деталях вагонів
навчання оглядачів вагонів
збереження рухомого складу та вантажів
тренажер оглядача вагонів
выявление неисправностей
дефекты в узлах и деталях вагонов
обучение осмотрщика вагонов
сохранность подвижного состава и грузов
тренажер осмотрщика вагонов
dentification of defects
defects in units and details of wagons
training of car inspectors
safety of rolling stock and cargoes
simulator of the railway carriage inspector
КТБМ
КВВГ
СКТБ МСУБ
Issue Date: 2018
Publisher: ООО «Подвижной состав», Харьков
Citation: Розробка програмного комплексу «Тренажер оглядача вагонів» / А. С. Акулов, К. І. Желєзнов, О. М. Заболотний, А. Л. Пуларія, Є. В. Чабанюк, А. О. Швець // Вагонний парк. – 2018. – № 6 (138). – С. 18–21.
Abstract: UK: Безпека руху поїздів базується, насамперед на надійності та справності вагонів усіх типів. Своєчасне виявлення пошкоджень конструкцій, аварійної роботи механізмів та інші позаштатні ситуації в експлуатації вагонів залежить від багатьох лінійних співробітників залізниці. Головним фахівцем, який знаходить ці пошкодження в експлуатації є оглядач вагонів. В зв’язку з великою відповідальністю, яка накладається на співробітника цієї професії, для нього має бути забезпечено і відповідне навчання, перепідготовка та атестація. З цією метою доречно використовувати тренажери, які дозволять провести як навчання, так і екзаменування здобувачів.
RU: Безопасность движения поездов базируется, преждевсего на надежности и исправности вагонов всех типов. Своевременное выявление повреждений конструкций, аварийной работы механизмов и другие нештатные ситуации в эксплуатации вагонов зависит от многих линейных сотрудников железной дороги. Главным специалистом, который находит эти повреждения в эксплуатации является осмотрщик вагонов. В связи с большой ответственностью, которая накладывается на сотрудника этой профессии, для него должно быть обеспечено и соответствующее обучение, переподготовка и аттестация. С этой целью уместно использовать тренажеры, которые позволят провести как обучения, так и экзамен соискателей.
EN: The safety of train traffic is based, first of all, on the reliability and serviceability of all types of wagons. Timely detection of structural damage, emergency operation of machinery and other abnormal situations in the operation of cars depends on many line employees of the railway. The main specialist who finds these damages in operation is the wagon inspector. Due to the great responsibility that is imposed on the employee of this profession, appropriate training, retraining and certification should be provided for him. For this purpose, it is appropriate to use simulators that will allow both training and examination of applicants.
Description: А. Акулов: ORCID-0000-0002-2176-9834, К. Желєзнов: ORCID 0000-0003-3648-1769, А. Швець: ORCID 0000-0002-8469-3902
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10670
Appears in Collections:Статті КВВГ
Статті СКТБ МСУБ
Статті КТБМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akulov.pdf1,51 MBAdobe PDFView/Open
Akulov_.pdfReferences1,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.