Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10559
Title: Науково-технічний прогрес на транспорті
Other Titles: Научно-технический прогресс на транспорте
Keywords: конструкції
ремонт
залізничний транспорт
конструкции
железнодорожный транспорт
constructions
repairs
railway transport
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Науково-технічний прогрес на транспорті : тези доповідей Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчених, магістрантів та студентів. Секція : Механіка / Мiнiстeрствo oсвiти i нaуки Укрaїни, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – 130 с.
Abstract: UK: У збірнику представлені матеріали наукових досягнень з питань поліпшення конструкції, раціоналізації технологій використання, технічного обслуговування та ремонту засобів залізничного транспорту, підйомно-транспортних, будівельних машин та колійних машин.
RU: В сборнике представлены материалы научных достижений по вопросам улучшения конструкции, рационализации технологий использования, технического обслуживания и ремонта средств железнодорожного транспорта, подъемно-транспортных, строительных машин и путевых машин.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10559
Appears in Collections:Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, магістрантів та студентів «Науково-технічний прогрес на транспорті»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Theses.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.