Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10539
Title: Simulation of Ground Waters Pollution Near Pools with Mine Wastewaters
Other Titles: Моделювання забруднення підземних вод біля ставків – накопичувачів шахтних вод
Моделирование загрязнения подземных вод возле прудов – накопителей шахтных вод
Authors: Biliaieva, Viktoriia V.
Mashykhina, Polina B.
Yakubovska, Zinaida M.
Keywords: pools
mine waste waters
numerical modeling
ставок-накопичувач
шахтні води
чисельне моделювання
пруд-накопитель
шахтные воды
численное моделирование
КГВ
Issue Date: 2018
Publisher: Національний гірничий університет, Дніпро
Citation: Biliaieva, V. Simulation of ground waters pollution near pools with mine wastewaters / V. Biliaieva, P. Mashykhina, Z. Yakubovska // зб. наук. пр. нац. гірничого ун-ту. – Дніпро, 2018. – № 53. – С. 257–263.
Abstract: EN: The results of the study, dedicated to the process of ground waters pollution near pools. The purpose of the study is development of numerical model to compute quickly ground waters pollution near pools with mine waste waters. The method of the research is CFD simulation. Findings. New numerical model is proposed to compute the process ground waters pollution near pools. The originality. New model was developed for 2D computing of ground waters pollution. Practical implications. Developed model allows quick computing of ground waters pollution near pools with waste waters.
UK: Розроблено чисельну модель для швидкого розрахунку процесу забруднення підземних вод біля ставків-накопичувачів шахтних вод. Побудована модель, заснована на рівняннях фільтрації і геоміграціі. Для чисельного розв'язання моделюючих рівнянь використовуються різницеві схеми. Розроблено пакет програм на алгоритмічній мові для вирішення задач геоміграціі. Розроблена модель може бути використана для оцінки антропогенного навантаження на підземні води в місцях розміщення ставків-відстійників.
RU: Разработана численная модель для быстрого расчета процесса загрязнения подземных вод возле прудов – накопителей шахтных вод. Построенная модель, основана на уравнениях фильтрации и геомиграции. Для численного решения моделирующих уравнений используются разностные схемы. Разработан пакет программ на алгоритмическом языке для решения задач геомиграции. Разработанная модель может быть использована для оценки антропоген- ной нагрузки на подземные воды в местах размещения прудов-отстойников.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10539
Appears in Collections:Статті КГВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biliaieva.pdf887,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.