Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10402
Title: Навчальні модульні тренажери для спеціалізованої техніки
Other Titles: Учебные модульные тренажеры для специализированной техники
Modular Training Simulators for Specialized Equipment
Authors: Акулов, Артем Сергійович
Желєзнов, Костянтин Ігоревич
Заболотний, Олександр Миколайович
Урсуляк, Людмила Вікторівна
Чабанюк, Євген Вікторович
Черняєв, Дмитро Вікторович
Швець, Анжела Олександрівна
Keywords: модульний тренажер машиніста шахтного локомотива
навчання машиністів шахтних локомотивів
навчання операторів спеціалізованої техніки
модульный тренажер машиниста шахтного локомотива
обучение машинистов шахтных локомотивов
обучение операторов специализированной техники
modular training simulator of mine locomotive driver
training of machinists of mine locomotives
training of operators of specialized equipment
СКТБ МСУБ
КТБМ
КЛ
Issue Date: 2017
Publisher: ТОВ "Рухомий склад", Харків
Citation: Навчальні модульні тренажери для спеціалізованої техніки / А. С. Акулов, К. І. Желєзнов, О. М. Заболотний, Л. В. Урсуляк, Є. В.Чабанюк, Д. В. Черняєв, А. О. Швець. – Локомотив-інформ. – 2017. – № 11–12. – С. 46–51.
Abstract: UK: Світовий досвід свідчить, що використання тренажерів у процесі навчання, перепідготовки та сертифікації фахівців постійно зростає. Тренажери дозволяють розширити ресурси і можливості навчання фахівця та оцінки його кваліфікації. Ці ресурси включають в себе додаткові можливості наочності і доступності навчального матеріалу. Складні фізичні моделі, що працюють в режимі реального часу, сучасні можливості 3D графіки, аудіо супровід та різні оперативні деталі дозволяють реалістично відтворити взаємодію фахівців зі спецтехнікою.
RU: Мировой опыт свидетельствует, что использование тренажеров в процессе обучения, переподготовки и сертификации специалистов постоянно растет. Тренажеры позволяют расширить ресурсы и возможности обучения специалиста и оценки его квалификации. Эти ресурсы включают в себя дополнительные возможности наглядности и доступности учебного материала. Сложные физические модели, работающие в режиме реального времени, современные возможности 3D графики, аудио сопровождение и различные оперативные детали позволяют реалистично воспроизвести взаимодействие специалистов со спецтехникой.
EN: World experience shows that the use of simulators in the process of training, retraining and certification of specialists is constantly growing. Simulators allow you to expand the resources and opportunities for training a specialist and assessing his qualifications. These resources include additional opportunities for visibility and accessibility of educational material. Complex physical models working in real time mode, modern 3D graphics capabilities, audio accompaniment and various operational details make it possible to realistically reproduce the interaction of specialists with special equipment.
Description: А. Акулов: ORCID-0000-0002-2176-9834; К. Желєзнов: ORCID 0000-0003-3648-1769; Л. Урсуляк: ORCID 0000-0001-5957-6926; А. Швець: ORCID 0000-0002-8469-3902
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10402
Appears in Collections:Статті КЛ
Статті СКТБ МСУБ
Статті КТБМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akulov.pdf1,63 MBAdobe PDFView/Open
Akulov_2.pdfReferences1,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.