Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10287
Title: Тези XI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті»
Other Titles: Abstracts of the XI International Conference «Modern Information and Communication Technologies on a Transport, in Industry and Education»
Тезисы XI Международной научно-практической конференции «Современные информационные и коммуникационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании»
Keywords: тези доповідей
конференція
технології
транспорт
освіта
дослідження
theses reports
conference
technologies
transport
education
research
тезисы докладов
конференция
технологии
образование
исследование
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті = Modern Information and Communication Technologies on a Transport, in Industry and Education = Современные информационные и коммуникационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании (Дніпро, 13.12.2017 – 14.12.2017) / Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Східний науковий центр транспортної академії наук. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. – 196 с.
Abstract: UK: У збірнику представлені тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті», яка відбулася 13-14 грудня 2017 року в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Розглянуто результати теоретичних і експериментальних досліджень, а також проблемні питання функціонування та перспективи розвитку інформаційних технологій транспорту, промисловості й освіти. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і студентів.
RU: В сборнике представлены тезисы докладов XI Международной научно-практической конференции «Современные информационные и коммуникационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании», которая состоялась 13-14 декабря 2017 года в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Рассмотрены результаты теоретических и экспериментальных исследований, а также проблемные вопросы функционирования и перспективы развития информационных технологий транспорта, промышленности и образования. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и студентов.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10287
Appears in Collections:XI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XI_Conference.PDFTheses2,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.