Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1360
Title: Управління дорожнім рухом та удосконалення взаємовідносин водіїв автотранспортних засобів зі співробітниками підрозділів ДАІ міста Дніпропетровська
Other Titles: Управление дорожным движением и совершенствование взаимоотношений водителей автотранспортных средств с сотрудниками подразделений ГАИ города Днепропетровска
Traffic Control and Improving Relations Drivers of Vehicles with Employees Units Gai Cities of Dnipropetrovsk
Authors: Мозолевич, Григорій Якович
Троян, Андрій Володимирович
Keywords: Дніпропетровськ
співробітники ДАІ
водій
автовласник
база даних
кишеньковий комп’ютер
«Візир»
«Алколазер»
«Рубіж»
безконтактний контроль
Днепропетровск
сотрудники ГАИ
водитель
автовладелец
база данных
карманный компьютер
«Визир»
«Алколазер»
«Рубеж»
бесконтактный контроль
Dnipropetrovsk
employees of GAI
driver
auto proprietor
database
hand-held computer
"Vizir"
"Alkolazer"
"Rubizh"
noncontact control
КСВ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Мозолевич, Г. Я. Управління дорожнім рухом та удосконалення взаємовідносин водіїв автотранспортних засобів зі співробітниками підрозділів ДАІ міста Дніпропетровська / Г. Я. Мозолевич, А. В. Троян // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 62–67. – DOI: 10.15802/tstt2012/17189.
Abstract: UK: У даній роботі запропоновані заходи для удосконалення взаємовідносин водіїв та співробітників Державної автомобільної інспекції міста Дніпропетровська шляхом введення електронного документообліку і автоматизації процесів регулювання дорожнього руху та контролю за дорожньою ситуацією на автомобільних шляхах міста. Розроблена стратегія впровадження та розрахована вартість проекту для міста Дніпропетровська.
RU: В данной работе предложены мероприятия для усовершенствования взаимоотношений водителей и сотрудников Государственной автомобильной инспекции города Днепропетровска путем введения электронного документоучёта и автоматизации процессов регулирования дорожного движения и контроля дорожной ситуации на автомобильных дорогах города. Разработана стратегия внедрения и рассчитана стоимость проекта для города Днепропетровска.
EN: In this work there were suggested the arrangements for the improvement of mutual relations of drivers and employees of the State motor-car inspection of Dnipropetrovsk city by introduction of electronic account of documents and automation of processes of travelling traffic regulation and controlling a travelling situation on the motor-car ways of city. There has been worked out strategy of introduction and expected cost of project for Dnipropetrovsk city.
Description: Г. Мозолевич: ORCID 0000-0002-4715-1645
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1360
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/17189
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/17189/14849
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2012/17189
Appears in Collections:Статті КТВ
Випуск 03 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mozolevych.pdf631,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.