Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1311
Title: Розробка принципів і методів оцінки екологічних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті
Other Titles: Разработка принципов и методов оценки экологических рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте
Development of Principles and Evaluation Methods of Environmental Risks During Emergency Cases in Railway Transport
Authors: Зеленько, Юлія Володимирівна
Лещинська, Анна Львівна
Бойченко, Сергій Валерійович
Keywords: залізничний транспорт
принципи управління екологічними ризиками
надзвичайні ситуації
екологізація транспортних процесів
железнодорожный транспорт
принципы управления экологическими рисками
чрезвычайные ситуации
экологизация транспортных процессов
railway transport
management principles of ecological risks
emergency situations
ecologization of transport processes
КХІЕ
Issue Date: 2010
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Зеленько, Ю. В. Розробка принципів і методів оцінки екологічних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті / Ю. В. Зеленько, А. Л. Лещинська, С. В. Бойченко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 35. – С. 177–180. – DOI: 10.15802/stp2010/8912.
Abstract: UK: Розглянуто основні аспекти формування екологічних ризиків в умовах екологізації транспортних процесів. Запропоновано методи оцінки імовірності та принципи управління екологічними ризиками на залізничному транспорті.
RU: Рассмотрены основные аспекты формирования экологических рисков в условиях экологизации транспортных процессов. Предложены методы оценки вероятностей и принципы управления экологическими рисками на железнодорожном транспорте.
EN: The basic aspects of forming of ecological risks in the conditions of ecologization of transport processes are considered. The methods of probabilities estimation and management principles of ecological risks on a railway transport are offered.
Description: Ю. Зеленько: ORCID 0000-0001-5551-0305; А. Лещинська:ORCID 0000-0002-2173-0091
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1311
http://stp.diit.edu.ua/article/view/8912/7724
http://stp.diit.edu.ua/article/view/8912
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2010/8912
Appears in Collections:Статті КХІЕ
Випуск 35

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502zlb.pdf216,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.