Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9491
Title: Застосування фотоелектричних систем для отримання електричної енергії
Other Titles: Применение фотоэлектрических систем для получения электрической энергии
Authors: Накашидзе, Лілія Валентинівна
Накашидзе, Лилия Валентиновна
Nakashydze, Lilia V.
Габрінець, Володимир Олексійович
Габринец, Владимир Алексеевич
Gabrinets, Vladimir A.
Gabrіnets, Volodimir O.
Мітіков, Юрій Олексійович
Митиков, Юрий Алексеевич
Mitikov, Yurii O.
Keywords: перетворення сонячної енергії в електричну
проектування комплексних систем енергозабезпечення
енергозберігаючі технології
преобразование солнечной энергии в электрическую
проектирование комплексных систем энергообеспечения
энергосберегающие технологи
КТЕП
Issue Date: 2016
Publisher: Днепропетровский национальный университет имени О. Гончара, ТОВ «Акцент ПП»
Abstract: UK: У навчальному посібнику наведено методологічні відомості для лабораторних робіт, які спрямовані на отримання практичних навиків роботи з обладнанням та матеріалами, що використовуються при перетворенні сонячної енергії в електричну. Роботи скомпоновані таким чином, що вони містять теоретичний матеріал, опис методики проведення роботи та контрольні запитання, відповідаючи на які, студенту легше зорієнтуватись при формулюванні висновків. Матеріал супроводжується необхідними теоретичними відомостями, ілюстраціями, ключовими поняттями і категоріями. Даний навчальний посібник має науково-практичне значення й розрахований на студентів, магістрів технічних спеціальностей, повязаних з використанням відновлюваних джерел енергії, в тому числі сонячної енергії, співпрацівників та менеджерів, які займаються проектуванням комплексних систем енергозабезпечення, тобто використанням енергозберігаючих технологій на промислових підприємствах та в житлово-комунальному секторі України.
RU: В учебном пособии приведены методологические сведения для лабораторных работ, направленных на получение практических навыков работы с оборудованием и материалами, используемыми при преобразовании солнечной энергии в электрическую. Работы скомпонованы таким образом, что они содержат теоретический материал, описание методики проведения работы и контрольные вопросы, отвечая на которые, студенту легче сориентироваться при формулировании выводов. Материал сопровождается необходимыми теоретическими сведениями, иллюстрациями, ключевыми понятиями и категориями. Данное учебное пособие имеет научно-практическое значение и рассчитан на студентов, магистров технических специальностей, связанных с использованием возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной энергии, сотрудников и менеджеров, которые занимаются проектированием комплексных систем энергообеспечения, то есть использованием энергосберегающих технологий на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном секторе Украины.
Description: Накашидзе, Л. В. Застосування фотоелектричних систем для отримання електричної енергії : навч. посібн. / Л. В. Накашидзе, В. О. Габрінець, Ю. О. Мітіков. — Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара, ТОВ «Акцент ПП», 2016. — 146 с.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9491
Appears in Collections:Підручники, посібники, конспекти лекцій
Інші праці КТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nakashydze.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.