Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4520
Title: Енергозбереження та енергетичний менеджмент в пристроях тягового електропостачання
Other Titles: Энергосбережение и энергетический менеджмент в устройствах тягового электроснабжения
Authors: Денисюк, Сергій Петрович
Кузнецов, Валерій Геннадійович
Сиченко, Віктор Григорович
Крупинський, Олег Миронович
Keywords: заходи з енергозбереження
менеджмент
системи тягового електропостачання
втрати електроенергії
силові елементи
електрична енергія
залізниці України
Smart Grid технології
мероприятия по энергосбережению
системы тягового электроснабжения
потери электроэнергии
силовые элементы
электрическая энергия
железные дороги Украины
Smart Grid технологии
energy saving measures
the management
traction power supply system
electricity losses
power elements
electric energy
Ukrainian railways
Smart Grid technology
КІСЕ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Енергозбереження та енергетичний менеджмент в пристроях тягового електропостачання : навчальний посібник / С. П. Денисюк, В. Г. Кузнецов, В. Г. Сиченко, О. М. Крупинський. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 286 с. – ISBN 978-966-8471-64-3.
Abstract: UK: В навчальному посібнику наведено теоретичні та практичні аспекти впровадження організаційних, технічних, технологічних, нормативно-правових заходів з енергозбереження, енергетичного менеджменту в системах тягового електропостачання. Розглянуто принципи визначення втрат електроенергії в силових елементах систем тягового електропостачання, показано особливості здійснення ліцензованої діяльності з передачі та постачання електричної енергії на залізницях України. Окремий розділ присвячено тендеціям застосування Smart Grid технологій.
RU: В учебном пособии приведены теоретические и практические аспекты внедрения организационных, технических, технологических, нормативно-правовых мер по энергосбережению, энергетического менеджмента в системах тягового электроснабжения. Рассмотрены принципы определения потерь электроэнергии в силовых элементах систем тягового электроснабжения, показаны особенности осуществления лицензированной деятельности по передаче и поставке электроэнергии на железных дорогах Украины. Отдельный раздел посвящен тендециям применения Smart Grid технологий.
Description: В. Кузнецов: ORCID 0000-0003-4165-1056, В. Сиченко: ORCID 0000-0002-9533-2897
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4520
Other Identifiers: ISBN 978-966-8471-64-3
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці КІСЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Textbook_Denysiuk_Kuznetsov_Sychenko.pdfНаводиться фрагмент тексту702,21 kBAdobe PDFView/Open
Denysiuk.pdfповний текст3,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.