Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12204
Title: Теоретичні основи комплексного аналізу тунельних конструкцій : монографія
Other Titles: Theoretical Bases of Complex Analysis of Tunnel Constructions : monograph
Authors: Тютькін, Олексій Леонідович
Keywords: монографія
тунельна конструкція
оточуючий масив
комплексний аналіз
напружено-деформований стан
енергетичний підхід
динамічний аналіз
технологічні процеси
monograph
tunnel construction
surrounding massif
complex analysis
stress-strain state
energy approach
dynamic analysis
technological processes
КМТ
Issue Date: 2020
Publisher: Журфонд, Дніпро
Citation: Тютькін О. Л. Теоретичні основи комплексного аналізу тунельних конструкцій : монографія. Дніпро : Журфонд, 2020. 260 с. ISBN 978-966-934-259-1.
Abstract: UK: У монографії наведено розроблені автором теоретичні основи комплексного аналізу тунельних конструкцій. Викладені положення базуються на закономірностях зміни напружено-деформованого стану підземних споруд для випадку в’язко-пружно-пластичного середовища. Обґрунтуванням теоретичних авторських положень є результати експериментальних даних, отримані на підземних об’єктах Київського метрополітену. Важливим концептуальним підходом, який викладено в монографії, є визначення залежностей енергії для системи «тунельна конструкція – оточуючий масив». Розроблені теоретичні основи енергетичного підходу дозволяють отримувати значення енергії для пружно- пластичної деформації та реологічних явищ, що дозволяє якнайповніше врахувати особливості деформації оточуючого масиву. Монографія становить інтерес для викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників, які займаються проблемами розрахунку тунельних конструкцій.
Description: А. Тютькін: ORCID 0000-0003-4921-4758
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12204
ISBN: 978-966-934-259-1
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КМТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tiutkin.pdfmonograph46,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.