2405

Повнотекстова база даних «Залізнична україніка» НБ УДУНТ (http://ecat.diit.edu.ua/zu/index.html) поповнилася електронною копією книг Веденисов, Б. Н., Митюшин, Н. Т., Стаханов, А. Н.,& Шахунянц, Г. М. Устройство пути и способы его лечения. Т.II. [Електронный ресурс] :учеб. для втузов ж.-д.трансп. / под общ. ред. Б. Н. Веденикова и Н.Т. Митюшина. Москва : Трансжелдоризат. 1938.123 МБ.(Сканувала  Тараненко Т. В.) Повний текст (http://ecat.diit.edu.ua/zu/2022_14.pd), яка зберігається у фонді рідкісних та цінних видань.

Книга дає математичну відповідь на питання про величину напруги, що випробовується рейками при русі залізниць.