Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9862
Title: Удосконалення технологiї роботи систем управлiння сортувальним процесом на основi рацiональної органiзацiї інформацiйних потокiв на станцiях
Other Titles: Совершенствование технологии работы систем управления сортировочным процессом на основе рациональной организации информацiйних потоков на станциях
Authors: Пахомова, Вікторія Миколаївна
Keywords: залізничний транспорт
залізничні перевезення
сортувальні станції
інформаційні технології
імітаційні моделі
железнодорожный транспорт
железнодорожные перевозки
сортировочные станции
информационные технологии
имитационные модели
railway transport
railway transportation
sorting stations
information technology
simulation models
КЕОМ
Issue Date: 25-Oct-2000
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Пахомова, В. М. Удосконалення технологiї роботи систем управлiння сортувальним процесом на основi рацiональної органiзацiї інформацiйних потокiв на станцiях : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.20 / В. М. Пахомова ; Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна — Дніпропетровськ, 2000. — 19 с. Захист — 28 листопада 2000 р.
Abstract: UK: Розроблено методику вибору параметрів мережі відповідно до умов роботи автоматизованої системи управління розформованих складів на сортувальній станції в масштабі реального часу.
RU: Разработана методика выбора параметров сети соответственно условиям работы автоматизированной системы управления расформированных составов на сортировочной станции в масштабе реального времени.
Description: В. Пахомова: ORCID 0000-0001-8346-0405
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9862
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КЕОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pakhomova.pdf1,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.