Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9819
Title: Властивості i технологiя полiмерних карбамiдних розчинiв для ремонту транспортних споруд в зонi змiнного рiвня води
Other Titles: Свойства и технология полимерных карбамидных растворов для ремонта транспортных сооружений в зоне переменного уровня воды
Authors: Краснюк, Андрій Віталійович
Keywords: карбамідні полімеррозчини
зона змінного рівня води
ремонтно-відбудовні роботи
смола
затверджував
наповнювач
фізико-механічні характеристики
карбамидные полимер растворы
зона переменного уровня воды
ремонтно-восстановительные работы
отвердитель
наполнитель
физико-механические характеристики
сarbamide polymer solutions
zone of variable water level
repair and restoration works
resin
hardener
filler
physical and mechanical characteristics
КГ
Issue Date: 5-Mar-2002
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Краснюк, А. В. Властивості i технологiя полiмерних карбамiдних розчинiв для ремонту транспортних споруд в зонi змiнного рiвня води : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.23.05 / А. В. Краснюк ; Придн. держ. акад. будівн. та архіт. — Дніпропетровськ, 2002. — 23 с. Захист — 18 квітня 2002 р.
Abstract: UK: Дисертація присвячена розробці , дослідженню й оптимізації карбамідних полімеррозчинів для відновлення та захисту бетону транспортних споруд в зоні змінного рівня води.
RU: Диссертация посвящена разработке, исследованию и оптимизации карбамидных полимер растворов для восстановления сплошности бетонов гидротехнических сооруженийпри ремонтно-восстановительных работах в зоне переменного уровня воды.
Description: А. Краснюк: ORCID 0000-0002-1400-9992
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9819
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krasnyuk.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.