Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9683
Title: Анализ методов антикоррозионной защиты подземных сооружений
Other Titles: Аналіз методів антикорозійного захисту підземних споруд
Authors: Дьяков, Виктор Алексеевич
Keywords: железнодорожный транспорт
электрический транспорт
рельсовые цепи
расчет токов
график нагрузки
блуждающие токи
подземные металлические сооружения
защита сооружений
почвенная коррозия
залізничний транспорт
електричний транспорт
рейкові кола
розрахунок струмів
графік навантаження
блукаючі струми
підземні металеві споруди
захист споруд
ґрунтова корозія
railway transport
electric transport
track circuits
calculation of currents
load curve
sneak current
underground metal constructions
protection of structures
underground corrosion
Issue Date: 20-Dec-1974
Publisher: Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта.
Citation: Дьяков, В. А. Анализ методов антикоррозионной защиты подземных сооружений : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.09 / В. А. Дьяков ; Днепропетр. ин-т инж. ж.-д. трансп. — Днепропетровск, 1974. — 16 с. Защита 27 марта 1975 г.
Abstract: RU: В работе рассматривается метод определения потенциалов рельсов за время хода электровоза по межподстанционной зоне. Потенциал и энергию токоведущих рельсов предлагается использовать для защиты подземных сооружений от электрокоррозии.
UK: В роботі розглядається метод визначення потенціалів рейок за час ходу електровоза по міжпідстанційній зоні. Потенціал і енергію струмоведучих рейок пропонується використовувати для захисту підземних споруд від електрокорозії.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9683
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КІСЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
дьяков В. А..pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.