Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9625
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПрофатилов, Володимир Івановичuk_Ua
dc.date.accessioned2017-02-15T08:09:18Z-
dc.date.available2017-02-15T08:09:18Z-
dc.date.issued2002-11-18-
dc.identifier.citationПрофатилов, В. І. Удосконалення технологiї обслуговування нейтральних реле залiзничної автоматики на основi автоматизації вимiрювання їх параметрiв : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.20 / В. І. Профатилов ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп.ім. академіка В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2002. — 21 с. Захист — 10 грудня 2012 р.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9625-
dc.description.abstractUK: В диссертационной работе изучается вопрос повышения безопасности релейных систем железнодорожной автоматики, усовершенствование технологического процесса их обслуживания и снижение эксплуатационных расходов за счет разработки методов и способов автоматизированного измерения параметров и характеристик нейтральных реле железнодорожной автоматики.uk_UA
dc.description.abstractRU: У дисертаційній роботі вивчається питання підвищення безпеки релейних систем залізничної автоматики, удосконалення технологічного процесу їх обслуговування і зниження експлуатаційних витрат за рахунок розробки методів і способів автоматизованого вимірювання параметрів і характеристик нейтральних реле залізничної автоматики.ru_RU
dc.language.isouk-
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_UA
dc.subjectелектромагнітні релеuk_UA
dc.subjectавтоматизація вимірюванняuk_UA
dc.subjectзалізнична автоматизаціяuk_UA
dc.subjectэлектромагнитные релеru_RU
dc.subjectавтоматизация измеренийru_RU
dc.subjectжелезнодорожная автоматикаru_RU
dc.subjectelectromagnetic relaysen
dc.subjectautomation of measurementsen
dc.subjectrail automationen
dc.subjectКАТЗuk_UA
dc.titleУдосконалення технологiї обслуговування нейтральних реле залiзничної автоматики на основi автоматизації вимiрювання їх параметрiвuk_UA
dc.title.alternativeСовершенствование технологии обслуживания нейтральных реле железнодорожной автоматики на основе автоматизации измерения их параметровru_RU
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КАТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Profatylov.pdf11,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.