Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9576
Title: Відновлення залізниць
Other Titles: Восстановление железных дорог
Authors: Радкевич, Анатолій Валентинович
Северин, Олександр Петрович
Баб’як, Микола Олександрович
Яковлєв, Сергій Олександрович
Крамар, Ігор Євгенович
Шаптала, Олександр Іванович
Бичков, Валерій Володимирович
Keywords: земляне полотно
залізнична колія
залізниці
земляное полотно
железнодорожный путь
железные дороги
earth bed
a railway track
railways
КВП
КБВГ
КТТ (ЛФ)
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Відновлення залізниць : навч. посіб. / А. В. Радкевич, О. П. Северин, М. О. Баб’як [та ін.]. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2016. – 271 с. – ISBN 978-966-8471-98-8.
Abstract: UK: Посібник містить основні принципи організації робіт з відновлення земляного полотна, споруд та верхньої будови залізничної колії. Розроблений відповідно до програми підготовки офіцерів запасу за військово-обліковою спеціальністю «Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи». Призначений для опанування навчальних дисциплін «Відновлення залізниць», «Тактико-спеціальна підготовка» зі спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство». Може використовуватися під час підготовки фахівців інших спеціальностей.
RU: Пособие содержит основные принципы организации работ по восстановлению земляного полотна, сооружений и верхнего строения железнодорожного пути. Разработан в соответствии с программой подготовки офицеров запаса по военно-учетной специальности «Применение воинских частей и подразделений по восстановлению и строительству объектов национальной транспортной системы». Предназначен для освоения учебных дисциплин «Восстановление железных дорог», «Тактико-специальная подготовка» по специальности «Железнодорожные сооружения и путевое хозяйство». Может использоваться при подготовке специалистов других специальностей.
Description: А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517; О. Северин: ORCID 0000-0001-9967-4731; С. Яковлєв: ORCID 0000-0002-6431-4303; І. Крамар: ORCID 0000-0002-8159-209X; О. Шаптала: ORCID 0000-0003-1675-1450
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9576
Other Identifiers: ISBN 978-966-8471-98-8
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій
Інші праці КВПС
Інші праці КБВ
Інші праці КУПТПЗ (ЛІ) (Раніше КТТ (ЛФ))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radkevich.pdfFull text20,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.