Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9455
Title: Розв’язування фізичних задач з механіки
Other Titles: Решение физических задач по механике
Authors: Гришечкін, Сергій Анатолійович
Гришечкин, Сергей Анатольевич
Hryshechkin, Serhii A.
Keywords: кінематика
розв’язування задач
закони механічного руху
кинематика
решение задач
законы механического движения
КФ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: Навчальне видання вміщує короткі теоретичні відомості з кінематики, достатню кількість прикладів розв’язування задач на закони механічного руху та електронний тест з кінематики. Для студентів молодших курсів університету. Може бути використаним у коледжах та ліцеях.
RU: Учебное издание содержит краткие теоретические сведения по кинематике, достаточное количество примеров решения задач на законы механического движения и электронный тест по кинематике. Для студентов младших курсов университета. Может быть использован в колледжах и лицеях.
Description: Гришечкін, С. А. Розв’язування фізичних задач з механіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. у 3 ч. Ч. 1. Кінематика / С. А. Гришечкін. — Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп., 2016. — 30,6 Мб. — ISBN 978-966-8471-97. — Режим доступу: http://ecat.diit.edu.ua:81/ft/HryshechkinSA_1/index.html. Наводиться фрагмент тексту.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9455
Appears in Collections:Статті КФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hryshechkin_1.pdf3,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.