Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9375
Title: Тези доповідей міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація на початку XXI століття»
Other Titles: Тезисы докладов межвузовской студенческой научно-практической конференции «Межкультурная коммуникация в начале XXI века»
The Reports of the University Students Scientific and Practical Conference «Intercultural Communication in the Beginning of the XXI Century»
Keywords: міжкультурна комунікація
наукові дослідження
теоретичні напрями
практичні результати аналізу
межкультурная коммуникация
научные исследования
теоретические направления
практические результаты анализа
intercultural communication
scientific research
theoretical directions
practical analysis of results
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: У збірнику представлені тези міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація на початку XXI століття», яка відбулася 24 листопада 2016 р. у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Тематика збірника охоплює результати наукових досліджень щодо теоретичних напрямів та практичних результатів аналізу проблем міжкультурної комунікації на початку XXI століття. Збірник призначений для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів та широкого кола читачів.
RU: В сборнике представлены тезисы межвузовской студенческой научно-практической конференции «Межкультурная коммуникация в начале XXI века», которая состоялась 24 ноября 2016 г. в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Тематика сборника охватывает результаты научных исследований теоретических направлений и практических результатов анализа проблем межкультурной коммуникации в начале XXI века. Сборник предназначен для научных работников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, студентов и широкого круга читателей.
Description: Міжкультурна комунікація на початку XXI століття = Межкультурная коммуникация в начале XXI века = Intercultural Communication in the Beginning of the XXI Century : тези доповідей міжвузівської студентської науково-практичної конференції (Дніпро, 24.11.2016) / Міністерство освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; ТОВ «НВП «Укртрансакад». — Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 2016. — 45 с.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9375
Appears in Collections:Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація на початку XXI століття»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis_Intercultural Comm..pdf500,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.