Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9374
Title: Сільська школа: соціальна роль і перспективи розвитку
Other Titles: Сельская школа: социальная роль и перспективы развития
The Village School: Social Role and Future Development
Authors: Кривчик, Геннадій Георгійович
Кривчик, Геннадий Георгиевич
Kryvchyk, Hennadii H.
Krivchik, Gennadiy G.
Євсєєва, Галина Петрівна
Евсеева, Галина Петровна
Yevseeva, Galina P.
Keywords: сільське господарство
село
селянство
загальноосвітня школа
освіта і професійне навчання
підростаюче покоління
економічний і демографічний розвиток
сельское хозяйство
крестьянство
общеобразовательная школа
образование и профессиональная учеба
подрастающее поколение
экономическое и демографическое развитие
agriculture
village
peasantry
general school
education and professional training
rising generation
economic and demographic development
КУ
Issue Date: 2016
Publisher: Ліра, Дніпропетровськ
Abstract: UK: Проблема функціонування сільської школи в нинішніх реформаційних умовах є надзвичайно актуальною для оновлення сучасної України. Досліджено роль та функції сільської школи. Показано взаємозалежність розвитку аграрного сектору й наявності молоді на селі.
RU: Проблема функционирования сельской школы в нынешних условиях реформирования общества является чрезвычайно актуальной для обновления современной Украины. Исследованы роль и функции сельской школы. Показана взаимозависимость развития аграрного сектора и наличия молодежи в селе.
EN: The article represents an analysis of the social role of village general schools in education and professional training of the.
Description: Кривчик, Г. Г. Сільська школа: соціальна роль і перспективи розвитку: [препринт] / Г. Г. Кривчик, Г. П. Євсеєва // Питання аграрної історії України та Росії : матеріали одинадцятих наук. читань, присвячених пам′яті Д. П. Пойди : зб. нук. пр. — Дніпропетровськ, 2016. — С. 190—195.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9374
Appears in Collections:Статті КУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krivchik.pdf156,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.