Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9325
Title: Формування схемних рішень системи кліматизації споруд в робочому середовищі альтернативних джерел енергії
Other Titles: Формирование схемных решений системы климатизации зданий в рабочей среде альтернативных источников энергии
Authors: Габрінець, Володимир Олексійович
Накашидзе, Лілія Валентинівна
Сокол, Галина Іванівна
Марченко, Олег Леонідович
Гільорме, Тетяна Вікторівна
Keywords: енергозабезпечення
енергія
теплові насоси
інфразвук
споживачі
энергообеспечения
энергия
тепловые насосы
инфразвук
потребители
energy supply
energy
heat pumps
infrasound
consumers
монографія
КТЕП
Issue Date: 2016
Publisher: ПП «Ліра ЛТД», Дніпропетровськ
Citation: Формування схемних рішень системи кліматизації споруд в робочому середовищі альтернативних джерел енергії : монографія / В. О. Габрінець, Л. В. Накашидзе, Г. І. Сокол, О. Л. Марченко, Т. В. Гільорме ; Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ : ПП «Ліра ЛТД». — 2016. — 146 с. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: У монографії принципи побудови систем енергозабезпечення, які використовують енергію альтернативних джерел. Висвітлено особливості функціонування систем енергозабезпечення в яких суміщено енергоактивні огородження та теплові насоси. Розглянуто особливості функціонування теплових насосів. Розглянуто можливість використання в таких системах вітрових агрегатів, та вирішено проблему впливу інфразвуку на споживачів. Представлено техніко-економічний розрахунок таких систем. Матеріал супроводжується необхідними теоретичними відомостями, ілюстраціями, ключовими поняттями і категоріями. Дана монографія має науково-практичне значення й розрахований на спеціалістів, які займаються проектуванням комплексних систем енергозабезпечення, тобто викорстанням енергозберігаючих технологій на промислових підприємствах та в житлово-комунальному секторі України.
RU: В монографии принципы построение систем энергообеспечения, которые используют энергию альтернативных источников. Освещены особенности функционирования систем энергообеспечения в которых совмещены энергоактивные ограждения и тепловые насосы. Рассмотрены особенности функционирования тепловых насосов. Рассмотрена возможность использования в таких системах ветровых агрегатов, и решена проблема влияния инфразвука на потребителей. Представлен технико-экономический расчет таких систем. Материал сопровождается необходимыми теоретическими сведениями, иллюстрациями, ключевыми понятиями и категориями. Данная монография имеет научно-практическое значение и рассчитан на специалистов, занимающихся проектированием комплексных систем энергообеспечения, то есть использование энергосберегающих технологий на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном секторе Украины.
Description: В. Габринець: ORCID 0000-0002-6115-7162
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9325
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograph.pdfA fragment of text3,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.