Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9286
Title: Математичне моделювання земляного полотна залізниць на основі методу скінченних елементів
Other Titles: Математическое моделирование земляного полотна железных дорог на основе метода конечных элементов
Authors: Петренко, Володимир Дмитрович
Тютькін, Олексій Леонідович
Кулаженко, Євгеній Юрійович
Кулаженко, Олена Миколаївна
Keywords: земляне полотно
залізниця
математичне моделювання
комплекс SCAD
земляное полотно
железная дорога
математическое моделирование
dirt bed
railway
math modeling
complex SCAD
навчальний посібник
ГНДЛ механіки ґрунтів
КМТ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Математичне моделювання земляного полотна залізниць на основі методу скінченних елементів : навч. посіб. / В. Д. Петренко, О. Л. Тютькін, Є. Ю. Кулаженко, О. М. Кулаженко. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. – 64 с. – ISBN 978-966-8471-76-6. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: Посібник розроблено для вивчення напружено-деформованого стану земляного полотна залізниці шляхом математичного моделювання на основі методу скінченних елементів. У ньому наведено як загальні відомості про метод та професійний розрахунковий комплекс SCAD, так і практичні рекомендації щодо створення адекватних реальним умовам експлуатації скінченно-елементних моделей земляного полотна. Посібник складено відповідно до календарного плану практичних занять дисципліни «Математичні методи моделювання взаємодії в системі "кріплення – масив"» для магістрів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
RU: Пособие разработано для изучения напряженно-деформированного состояния земляного полотна железной дороги путем математического моделирования на основе метода конечных элементов. В нем приведены как общие сведения о методе и профессиональном расчетном комплексе SCAD, так и практические рекомендации по созданию адекватных реальных условиях эксплуатации конечно-элементных моделей земляного полотна. Пособие составлено в соответствии с календарным планом практических занятий дисциплины «Математические методы моделирования взаимодействия в системе "крепления - массив"» для магистров высших учебных заведений, обучающихся по специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия».
Description: О. Тютькін: ORCID 0000-0003-4921-4758, В. Петренко: ORCID 0000-0003-2201-359, Є. Кулаженко: ORCID 0000-0002-4529-7384, О. Кулаженко: ORCID 0000-0002-6077-1689
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9286
Other Identifiers: ISBN 978-966-8471-76-6
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій
Інші праці ГНДЛ механіки ґрунтів
Інші праці КМТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrenko.pdfA fragment of text924,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.