Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9150
Title: Бібліотечний менеджмент і маркетинг в системі управління бібліотекою вищого навчального закладу
Other Titles: Библиотечный менеджмент и маркетинг в системе управления библиотекой высшего учебного заведения
Library Management and Marketing in the Management of Libraries University
Authors: Горбань, Юрій Іванович
Горбань, Юрий Иванович
Gorban, Yuriy I.
Keywords: бібліотека
управління
менеджмент
маркетинг
персонал
інновації
библиотека
управление
инновации
library
marketing
management
personnel
innovations
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: У статті висвітлюються питання менеджменту та маркетингу в управлінні діяльністю бібліотеки вищого навчального закладу. Розглядається вплив зовнішнього і внутрішнього середовищ на розвиток бібліотеки.
RU: В статье освещаются вопросы менеджмента и маркетинга в управлении деятельностью библиотеки высшего учебного заведения. Рассматривается влияние внешней и внутренней среды на развитие библиотеки.
EN: The article highlights the issue of management and marketing in the management of the university library. The influence of internal and external environments on the development of the library.
Description: Горбань, Ю. І. Бібліотечний менеджмент і маркетинг в системі управління бібліотекою вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Ю. І. Горбань // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1—2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2016. — DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4269632.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9150
Other Identifiers: DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4269632
Appears in Collections:III Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorban .pdf265,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.