Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9010
Title: Кафедра "Електропостачання залізниць" — 85 років
Other Titles: Кафедра "Электроснабжения железных дорог" — 85 лет
Authors: Сиченко, Віктор Григорович
Сыченко, Виктор Григорьевич
Sichenko, Victor G.
Sychenko, Viktor H.
Дьяков, Віктор Олексійович
Дьяков, Виктор Алексеевич
Diakov, Viktor O.
Ляшук, Віталій Михайлович
Ляшук, Виталий Михайлович
Liashuk, Vitalii M.
Lyashuk, Vitaliy M.
Міронов, Дмитро Вікторович
Миронов, Дмитрий Викторович
Mironov, Dmytro V.
Keywords: електропостачання залізниць
електротехнічні системи
електроспоживання
электроснабжения железных дорог
электротехнические системы
электропотребления
electric power supply railways
electrical systems
electricity consumption
КІСЕ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Кафедра "Електропостачання залізниць" — 85 років / укл. В. Г. Сиченко, В. О. Дьяков, В. М. Ляшук, Д. В. Міронов ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : [б. в.], [2016]. – 43 с.
Abstract: UK: Завданням кафедри Електропостачання залізниць є підготовка кваліфікованих фахівців в галузі електротехнічних систем електроспоживання, які користуються попитом на ринку праці в цих галузях господарської діяльності, професійно-компетентних, конкурентоздатних та успішних у житті, впровадження якісно-нових, відповідаючих сучасним вимогам умов навчання, здатних підняти якість освіти, що дозволить кожному з наших випускників знайти своє місце в житті.
RU: Задачей кафедры "Электроснабжение железных дорог" является подготовка квалифицированных специалистов в области электротехнических систем электроснабжения, которые пользуются спросом на рынке труда в этих отраслях хозяйственной деятельности, профессионально-компетентных, конкурентоспособных и успешных в жизни, внедрение качественно-новых, отвечающих современным требованиям условий обучения, способных поднять качество образования, что позволит каждому из наших выпускников найти свое место в жизни.
Description: В. Сиченко: ORCID 0000-0002-9533-2897, В. Дьяков: ORCID 0000-0002-6141-8393, Д. Міронов: ORCID: 0000-0002-5717-4322, В. Ляшук: ORCID 0000-0003-3411-9643
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/9010
Appears in Collections:Інші праці КІСЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sychenko.pdf539,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.