Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8996
Title: Електроживлення систем залізничної автоматики, телемеханіки та зв’язку
Other Titles: Электропитания систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи
Authors: Гаврилюк, Володимир Ілліч
Сиченко, Віктор Григорович
Сердюк, Тетяна Миколаївна
Keywords: схеми
електрична енергія
живлення
залізнична автоматика
електроживлення систем
автоблокування
схемы
электрическая энергия
питания
железнодорожная автоматика
электропитания систем
автоблокировка
schemes
electric energy
power supply
railway automation
electric power supply systems
auto-lock
монографія
КІСЕ
КАТ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Гаврилюк, В. І. Електроживлення систем залізничної автоматики, телемеханіки та зв’язку : монографія / В. І. Гаврилюк, В. Г. Сиченко, Т. М. Сердюк ; за заг. ред. В. І. Гаврилюка ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2016. – 193 с. – ISBN 978-966-8471-71-1. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: У монографії розглянуто схеми, конструкцію, принцип дії та особливості функціонування первинних та вторинних джерел електричної енергії живлення систем залізничної автоматики, телемеханіки та зв’язку. Наведено класифікації випрямлячів, стабілізаторів, інверторів, методику розрахунку та вибору параметрів пристроїв електроживлення систем автоблокування та електричної централізації. Для інженерно-технічних працівників, що займаються питаннями проектування та експлуатації пристроїв електроживлення, а також студентів і аспірантів ВНЗ.
RU: В монографии рассмотрены схемы, конструкцию, принцип действия и особенности функционирования первичных и вторичных источников электрической энергии питания систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Приведены классификации выпрямителей, стабилизаторов, инверторов, методику расчета и выбора параметров устройств электропитания систем автоблокировки и электрической централизации. Для инженерно-технических работников, занимающихся вопросами проектирования и эксплуатации устройств электропитания, а также студентов и аспирантов вузов.
Description: В. Гаврилюк: ОRCID 0000-0001-9954-4478; В. Сиченко: ORCID 0000-0002-9533-2897; Т. Сердюк: ORCID: 0000-0002-2609-4071
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8996
https://www.researchgate.net/publication/325093826_Power_supply_of_railway_automatics_telemechanics_and_communications_systems
ISBN: 978-966-8471-71-1
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КІСЕ
Інші праці КАТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gavrilyuk.pdfфрагмент тексту736,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.