Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8967
Title: Основи дослідження операцій у транспортних системах: приклади та задачі
Other Titles: Основы исследования операций в транспортных системах: примеры и задачи
Authors: Козаченко, Дмитро Миколайович
Козаченко, Дмитрий Николаевич
Kozachenko, Dmytro M.
Kozachenko, Dmitriy N.
Вернигора, Роман Віталійович
Вернигора, Роман Витальевич
Vernigora, Roman V.
Малашкін, Вячеслав Віталійович
Малашкин, Вячеслав Витальевич
Malashkin, Vyacheslav V.
Keywords: математичні моделі
оптимізаційні задачі
транспортні процеси
лінійне програмування
динамічне програмування
імітаційне моделювання
математические модели
оптимизационные задачи
транспортные процессы
линейное программирование
mathematical models
optimization problems
the transport processes
linear programming
НДЧ
КСВ
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Козаченко, Д. М. Основи дослідження операцій у транспортних системах: приклади та задачі : навч. посіб. для ВНЗ / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкін ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2015. – 277 с. – ISBN 978-966-8471-69-8.
Abstract: UK: У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо побудови математичних моделей та розв’язання найбільш поширених оптимізаційних задач, спрямованих на удосконалення транспортних процесів. Для розв’язання задач використовуються сучасні математичні методи дослідження операцій: лінійне програмування, динамічне програмування, сітьове планування та управління, теорія масового обслуговування, імітаційне моделювання. Викладення матеріалу супроводжується відповідними прикладами. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 275 «Транспортні технології» при вивченні дисципліни «Дослідження операцій у транспортних системах».
RU: В учебном пособии изложены теоретические сведения по построению математических моделей и решения наиболее распространенных оптимизационных задач, направленных на совершенствование транспортных процессов. Для решения задач используются современные математические методы исследования операций: линейное программирование, динамическое программирование, сетевое планирование и управление, теория массового обслуживания, имитационное моделирование. Изложение материала сопровождается соответствующими примерами. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений специальности 275 «Транспортные технологии» при изучении дисциплины «Исследование операций в транспортных системах».
Description: Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350; Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617; В. Малашкин: ORCID 0000-0002-5650-1571
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8967
Other Identifiers: ISBN 978-966-8471-69-8
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці НДЧ
Інші праці КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozachenko_textbook.pdf3,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.