Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8949
Title: Використання програмних продуктів COMSOL MULTIPHYSICS®, MATLAB®, SIMULINK® та SIMSCAPE™ при розв'язані задач гідрогазодинаміки та тепломасообміну
Other Titles: Использование программных продуктов COMSOL MULTIPHYSICS®, MATLAB®, SIMULINK® и SIMSCAPE™ при решении задач гидрогазодинамики и тепломассообмена
Authors: Жовтонога, Микола Миколайович
Жовтонога, Николай Николаевич
Zhovtonoha, Mykola M.
Попова, Анастасія Сергіївна
Попова, Анастасия Сергеевна
Popova, Anastasiia S.
Перцевий, Віталій Олександрович
Перцевой, Виталий Александрович
Pertsevoi, Vitaly A.
Keywords: програмні продукти
COMSOL MULTIPHYSICS®
MATLAB®
SIMULINK®
SIMSCAPE™
математична фізика
диференціальні рівняння
программные продукты
математическая физика
дифференциальные уравнения
software products
mathematical physics
differential equations
КТЕП
Issue Date: 2016
Publisher: Ліра, Дніпропетровськ
Abstract: UK: Навчальний посібник присвячений застосуванню програмних продуктів COMSOL MULTIPHYSICS®, MATLAB®, SIMULINK® та SIMSCAPE™ для розв’язання задач математичної фізики. Докладно розглянуті питання коректного синтаксису диференціальних рівнянь в частинних похідних, а також граничних та початкових умов до них. Наводяться приклади стабілізації розв’язку стаціонарних та нестаціонарних задач.
RU: Учебное пособие посвящено применению программных продуктов COMSOL MULTIPHYSICS®, MATLAB®, SIMULINK® и SIMSCAPE™ для решения задач математической физики. Подробно рассмотрены вопросы корректного синтаксиса дифференциальных уравнений в частных производных, а также предельных и начальных условий к ним. Приводятся примеры стабилизации решения стационарных и нестационарных задач.
Description: Жовтонога, М. М. Використання програмних продуктів COMSOL MULTIPHYSICS®, MATLAB®, SIMULINK® та SIMSCAPE™ при розв'язані задач гідрогазодинаміки та тепломасообміну / М. М. Жовтонога, А. С. Попова, В. О. Перцевий ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ : Ліра, 2016. — 105 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 104—105. — ISBN 978-966-383-684-3.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8949
Other Identifiers: ISBN 978-966-383-684-3
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці КТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhovtonoha.pdf633,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.