Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8939
Title: Відмови та безвідмовність вагонів як складові експлуатаційної надійності
Other Titles: Отказы и безотказность вагонов как составляющие эксплуатационной надежности
Authors: Мурадян, Леонтій Абрамович
Мурадян, Леонтий Абрамович
Muradian, Leontii A.
Muradyan, Leontiy A.
Keywords: коефіцієнт експлуатаційної надійності вагонів
відмови
ймовірність безвідмовної роботи
залізничний транспорт
коэффициент эксплуатационной надежности вагонов
отказы
вероятность безотказной работы
железнодорожный транспорт
operational reliability coefficient of wagons
refusals
probability of failure operation
railway transport
КВВГ
Issue Date: 2015
Publisher: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків
Abstract: UK: На основі проведеного аналізу відмов вагонів і, зокрема, показника надійності – безвідмовності, сформульовано гіпотезу про існування центру ваги, який є визначальним для оцінки експлуатаційної надійності вагона. Такий центр ваги, у роботі найменовано коефіцієнтом експлуатаційної надійності вагона, який характеризує небезпеки подальшої експлуатації вагонів на залізниці. На основі таких коефіцієнтів можна прогнозувати і констатувати значні економічні втрати, екологічні наслідки або загрозу людському життю. Крім того, в роботі, розроблена і приведена методика визначення коефіцієнта експлуатаційної надійності вагонів, використовуючи яку, можна врахувати застосування нових конструкцій та новітніх матеріалів.
RU: На основе проведенного анализа отказов вагонов и, в частности, показателя надежности - безотказности, сформулирована гипотеза о существовании центра тяжести, который является определяющим для оценки эксплуатационной надежности вагона. Такой центр тяжести, в работе наименован коэффициентом эксплуатационной надежности вагона, характеризующий опасности дальнейшей эксплуатации вагонов на железной дороге. На основе таких коэффициентов можно прогнозировать и констатировать значительные экономические потери, экологические последствия или угрозу человеческой жизни. Кроме того, в работе, разработана и приведена методика определения коэффициента эксплуатационной надежности вагонов, используя которую, можно учесть применение новых конструкций и новейших материалов.
Description: Мурадян, Л. А. Відмови та безвідмовність вагонів як складові експлуатаційної надійності / Л. А. Мурадян // Вісн. нац. технічного ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. — Харків, 2015. — № 52 (1161). — С. 127—130.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8939
Appears in Collections:Статті КВВГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muradyan.pdf949,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.