Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8930
Title: Концептуальний підхід до управління економічною ефективністю залізничних туристичних перевезень
Other Titles: Концептуальный подход к управлению экономической эффективностью железнодорожных туристических перевозок
Conceptual Approach to Managing Economic Efficiency of Rail Transportation Travel
Authors: Марценюк, Лариса Володимирівна
Марценюк, Лариса Владимировна
Martseniuk, Larysa V.
Martsenyuk, Larisa V.
Keywords: вузькоколійна залізниця
залізничний туризм
витрати
тарифи
пасажирські перевезення
узкоколейная железная дорога
железнодорожный туризм
расходы
тарифы
пассажирские перевозки
narrow gauge railway
railway tourism
costs
tariffs
passenger transportation
КЕМ
Issue Date: 2016
Publisher: Чорноморський державний університет імені Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр"
Citation: Марценюк, Л. В. Концептуальний підхід до управління економічною ефективністю залізничних туристичних перевезень / Л. В. Марценюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 13. – С. 35–48.
Abstract: UK: Після проведення акціонування у кінці 2015 року перед публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" гостро постало питання залучення інвестицій на оновлення інфраструктури та рухомого складу, які внаслідок хронічного недофінансування з боку держави в останні десятки років знаходяться в занедбаному стані, морально та фізично застаріли. Якщо вести мову про пасажирські перевезення, то збільшення пасажиропотоку можливе за рахунок надання нових видів послуг, наприклад, туристичних залізничних перевезень. Але у головній залізничній кампанії України немає сучасного рухомого складу, який би можна було б надавати туристам, а також бракує коштів на оновлення рухомого складу та об'єктів інфраструктури. Залучення інвестицій вітчизняних та іноземних інвесторів — один із засобів подолання проблем. Метою статті є розробка різних сценаріїв фінансування туристичних залізничних перевезень в Україні. У статті розроблено концептуальний підхід щодо розвитку туристичних перевезень по широким та вузьким коліям, який базується на трьох сценаріях фінансування (організація Управління у складі Департаменту пасажирських перевезень далекого сполученні ПАТ "УЗ", фінансування діяльності за власні кошти; організація Приватної туристичної компанії, фінансування на паях з ПАТ "УЗ" та організація Приватної туристичної компанії, фінансування тільки за приватні кошти), за яким побудовано розподіл основних функцій та послідовність технологічного процесу обгрунтування економічної ефективності за допомогою чистого дисконтного доходу. В результаті очікується підвищення рентабельності діяльності приватних туристичних кампаній та державних перевізників.
RU: После проведения акционирования в конце 2015 года перед публичным акционерным обществом "Украинская железная дорога" остро встал вопрос привлечения инвестиций на обновление инфраструктуры и подвижного состава, которые вследствие хронического недофинансирования со стороны государства в последние десятки лет находятся в заброшенном состоянии, морально и физически устарели. Если говорить о пассажирских перевозках, то увеличение пассажиропотока возможно за счет предоставления новых видов услуг, например, туристических железнодорожных перевозок. Но у главной железнодорожной кампании Украины нет современного подвижного состава, который можно было бы предоставлять туристам, а также не хватает средств на обновление подвижного состава и объектов инфраструктуры. Привлечение инвестиций отечественных и иностранных инвесторов - одно из средств преодоления проблем. Целью статьи является разработка различных сценариев финансирования туристических железнодорожных перевозок в Украине. В статье разработан концептуальный подход к развитию туристических перевозок по широким и узким колеям, который базируется на трех сценариях финансирования (организация Управления в составе Департамента пассажирских перевозок дальнего следования ПАО "УЗ", финансирование деятельности за собственные средства; организация частной туристической компании, финансирование долевое с ПАО "УЗ" и организация частной туристической компании, финансирование только за частные средства), по которому построено распределение основных функций и последовательность технологического процесса обоснования экономической эффективности с помощью чистого дисконтного дохода. В результате ожидается повышение рентабельности деятельности частных туристических кампаний и государственных перевозчиков.
Description: Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8930
http://www.investplan.com.ua/pdf/13_2016/8.pdf
ISSN: 2306-6814
Appears in Collections:Статті КЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martseniuk.pdf380,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.