Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8855
Title: Исследование прочности валов с несовершенствами материала
Other Titles: Дослідження міцності валів з недосконалістю матеріалу
Research of Billows Durability with Imperfections of Material
Authors: Горобец, Владимир Леонидович
Мямлин, Сергей Витальевич
Горобец, Е. В.
Keywords: прочность
вал
несовершенства
метод сечений
міцність
недосконалість
метод перерізів
durability
billow
imperfection
method of cuts
ГНДЛ ДМРС
КВВГ
Issue Date: 2016
Publisher: Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Луганск
Citation: Горобец, В. Л. Исследование прочности валов с несовершенствами материала / В. Л. Горобец, С. В. Мямлин, Е. В. Горобец // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. — 2016. — № 1 (225). — С. 50—54.
Abstract: RU: В статье рассмотрена методология оценки прочности и допускаемых нагрузок валов с несовершенствами материала, передающих крутящий момент. При составлении методик использованы специальные приложения метода сечений, также методы сопротивления материалов и теории разрушения. Предложен принцип создания специальных расчетных моделей для оценки напряженно-деформированного состояния внутреннего сечения, в котором дислоцирован эллиптический трещиноподобный дефект с целью дальнейшей оценки уровня нагрузок, которые не приводят к росту трещины.
UK: У статті розглянуто методологію оцінки міцності та допустимої навантаженості валів, з недосконалістю матеріалу, що передають крутний момент. При складанні методик використані спеціальні додатки методу перерізів, а також методи опору матеріалів і теорії руйнування. Запропоновано принцип створення спеціальних розрахункових моделей для оцінки напружено-деформованого стану внутрішнього перерізу, в якому дислокований еліптичний тріщиноподібний дефект з метою подальшої оцінки рівня навантажень, які не призводять до інтенсивного росту тріщини. Розроблена схема закріплень внутрішнього перерізу, що дозволяє оцінювати рівень і характер розподілу напружень поблизу вістря тріщини, яке далі узгоджується з теоретичними залежностями, які аналітично описують ці розподіли. При цьому, умовою міцності і відсутності інтенсивного зростання тріщини в конструкції з дефектом вважається не перевищення напругою допустимого рівня на середньому розмірі зерна металу.
EN: In the article considered methodology of estimation of durability and assumed loading of billows with imperfections of material, transmitted a twisting moment. For drafting of methods the special appendixes of method of sections are used, also methods of resistance of materials and theory of destruction. Principle of creation of the special calculation models is offered for the estimation of the tensely-deformed state of internal section, in which an elliptic crack similar defect is deployed with the purpose of further estimation of level of loading which do not result in the height of crack.
Description: С. Мямлин: ORCID 0000-0002-7383-9304, В. Горобец: ORCID 0000-0002-6537-7461, Е. Горобец: ORCID 0000-0001-8017-1595
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8855
Appears in Collections:Статті КВВГ
Статті ГНДЛ ДМРС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Horobets_Myamlin.pdf498,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.