Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8825
Title: Посібник для курсу спеціального навчання з питань перевезень небезпечних вантажів на залізничному транспорті. Ч. 3. Навчання заходам безпеки
Other Titles: Пособие для курса специального обучения по вопросам перевозок опасных грузов на железнодорожном транспорте. Ч. 3. Обучение мерам безопасности
Authors: Зеленько, Юлія Володимирівна
Зеленько, Юлия Владимировна
Zelenko, Yuliya V.
Лоза, Василь Григорович
Лоза, Василий Григорьевич
Loza, Vasyl H.
Лещинська, Анна Львівна
Лещинская, Анна Львовна
Leshinskaya, Anna L.
Тарасова, Лідія Димидівна
Тарасова, Лидия Димидовна
Tarasova, Lіdіya D.
Keywords: методично-довідкова допомога
залізничний транспорт
небезпечні вантажі
методически-справочное пособие
железнодорожный транспорт
опасные грузы
methodically reference manual
railway transport
dangerous goods
КХІЕ
КБЖД
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Посібник для курсу спеціального навчання з питань перевезень небезпечних вантажів на залізничному транспорті. Ч. 3. Навчання заходам безпеки : посібник / Ю. В. Зеленько, В. Г. Лоза, А. Л. Лещинська, Л. Д Тарасова. — Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна, 2015. — 91 с. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: Посібник розроблений з метою надання методично-довідкової допомоги та покращення засвоєння матеріалу в процесі спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів на залізничному транспорті. Посібник рекомендований для робітників, фахівців та керівників підприємств і організацій суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, діяльність яких пов’язана з підготовкою, відправленням, перевезенням або одержанням небезпечних вантажів, що перевозяться залізничним транспортом.
RU: Пособие разработано с целью предоставления справочно-методической помощи и улучшения усвоения материала в процессе специального обучения по вопросам перевозки опасных грузов на железнодорожном транспорте. Пособие рекомендовано для рабочих, специалистов и руководителей предприятий и организаций при перевозке опасных грузов, деятельность которых связана с подготовкой, отправкой, перевозкой или получением опасных грузов железнодорожным транспортом.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8825
Appears in Collections:Статті КХІЕ
Статті КБЖД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Textbook_3.pdfНаводиться фрагмент тексту898,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.