Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8821
Title: Посібник для курсу спеціального навчання з питань перевезень небезпечних вантажів на залізничному транспорті. Ч. 1. Базовий курс
Other Titles: Пособие для курса специального обучения по вопросам перевозок опасных грузов на железнодорожном транспорте. Ч. 1. Базовый курс
Authors: Зеленько, Юлія Володимирівна
Зеленько, Юлия Владимировна
Zelenko, Yuliya V.
Журавель, Ірина Леонідівна
Журавель, Ирина Леонидовна
Zhuravel, Irenа L.
Окороков, Андрій Михайлович
Окороков, Андрей Михайлович
Okorokov, Andriy M.
Патласов, Олександр Михайлович
Патласов, Александр Михайлович
Patlasov, Oleksandr M.
Бойченко, Андрій Миколайович
Бойченко, Андрей Николаевич
Boichenko, Andrei N.
Нестеренко, Галина Іванівна
Нестеренко, Галина Ивановна
Nesterenko, Galina I.
Keywords: небезпечні вантажі
залізничний транспорт
методично-довідкова допомога
опасные грузы
железнодорожный транспорт
методически-справочное пособие
dangerous goods
railway transport
methodically reference manual
КХІЕ
КУЕР
КГНДЛ
ГНДЛ "ОНС"
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Посібник для курсу спеціального навчання з питань перевезень небезпечних вантажів на залізничному транспорті. Ч. 1. Базовий курс : посібник / Ю. В. Зеленько, І. Л. Журавель, А. М. Окороков, О. М. Патласов, А. М. Бойченко, Г. І. Нестеренко. — Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. — 140 с. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: Посібник розроблений з метою надання методично-довідкової допомоги та покращення засвоєння матеріалу в процесі спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів на залізничному транспорті. Посібник рекомендований для робітників, фахівців та керівників підприємств і організацій суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, діяльність яких пов’язана з підготовкою, відправленням, перевезенням або одержанням небезпечних вантажів, що перевозяться залізничним транспортом.
RU: Пособие разработано с целью предоставления справочно-методической помощи и улучшения усвоения материала в процессе специального обучения по вопросам перевозки опасных грузов на железнодорожном транспорте. Пособие рекомендовано для рабочих, специалистов и руководителей предприятий и организаций при перевозке опасных грузов, деятельность которых связана с подготовкой, отправкой, перевозкой или получением опасных грузов железнодорожным транспортом.
Description: Ю. Зеленько: ORCID 0000-0001-5551-0305, І. журавель: ORCID 0000-0002-4405-6386, А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519, О. Патласов: ORCID 0000-0002-1593-5875, Г. Нестеренко: ORCID 0000-0003-1629-0201
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8821
Appears in Collections:Статті КХІЕ
Статті КУЕР
Статті КГНДЛ
Статті ГНДЛ "ОНС"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Textbook.pdfНаводиться фрагмент тексту1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.