Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8816
Title: Підвищення рівня екологічної безпеки при поводженні з відпрацьованими моторними оливами залізничної інфраструктури
Other Titles: Повышение уровня экологической безопасности при обращении с отработанными моторными маслами железнодорожной инфраструктуры
Authors: Зеленько, Юлія Володимирівна
Зеленько, Юлия Владимировна
Zelenko, Yuliya V.
Тарасова, Лідія Димидівна
Тарасова, Лидия Димидовна
Tarasova, Lіdіya D.
Безовська, Марина Сергіївна
Безовская, Марина Сереевна
Bezovska, Maryna S.
Bezovskaya, Marina S.
Keywords: утилізація відходів
залізничний транспорт
небезпека
природні ресурси
охорона навколишнього середовища
утилизация отходов
железнодорожный транспорт
опасность
природные ресурсы
охрана окружающей среды
recycling of wastes
railway transport
danger
natural resources
environmental protection
КХІЕ
Issue Date: 2016
Publisher: Літограф, Дніпропетровськ
Citation: Зеленько, Ю. В. Підвищення рівня екологічної безпеки при поводженні з відпрацьованими моторними оливами залізничної інфраструктури : монографія / Ю. В. Зеленько, Л. Д.Тарасова, М. С. Безовська. – Дніпропетровськ : Вид-во Літограф, 2016. –150 с. – ISBN 978-617-7379-18-7. Наводиться фрагмент тексту.
Abstract: UK: Викладені екологічної технології утилізації відходів відпрацьованих моторних олив залізниць. Проаналізовано утворення відходів олив на залізниці з оцінкою їх небезпеки. Досліджено різні методи відновлення олив. Розроблена функціональна еколого-хіммотологічна схема поводження з відпрацьованими оливами на залізничному транспорті, виконано техніко-економічне обґрунтування запропонованих схем, а також розрахована еколого-економічна ефективність від впровадження запропонованої схеми. Монографія рекомендована для студентів напрямів підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання та центру дистанційної освіти а також інших технічних напрямів підготовки, що вивчають дисципліни пов’язані з хімотологією, раціональним використанням природних ресурсів і охороною навколишнього середовища.
RU: Изложенные экологической технологией утилизации отходов отработанных моторных масел железных дорог. Проанализированы образования отходов масел на железной дороге с оценкой их опасности. Исследованы различные методы восстановления масел. Разработана функциональная эколого-химмотологическая схема обращения с отработанными маслами на железнодорожном транспорте, выполнено технико-экономическое обоснование предложенных схем, а также рассчитана эколого-экономическая эффективность от внедрения предложенной схемы. Монография рекомендована для студентов направлений подготовки «Экология и охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование» дневной формы обучения и центра дистанционного образования а также других технических направлений подготовки, изучающих дисциплины связанные с химотологией, рациональным использованием природных ресурсов и охраной окружающей среды.
Description: Ю. Зеленько: ORCID 0000-0001-5551-0305; М. Безовська: ORCID 0000-0001-9565-5293
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8816
Appears in Collections:Монографії
Інші праці КХІЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelenko_monograph.pdfНаводиться фрагмент тексту1,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.