Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/858
Title: Метод автоматизованого визначення контактного тиску реле залізничної автоматики
Other Titles: Метод автоматизированного определения контактного давления реле железнодорожной автоматики
The Method of the Automated Definition of Contact Pressure of Railway Automation Relay
Authors: Разгонов, Адам Пантелійович
Бондаренко, Борис Маврович
Профатилов, Володимир Іванович
Keywords: контактний тиск
реле залізничної автоматики
якір
вимірювання механічних параметрів
контактное давление
реле железнодорожной автоматики
якорь
измерения механических параметров
contact pressure
railway automation relay
anchor
measuring automation of mechanical parameters
КАТЗ
КВП
Issue Date: 2011
Publisher: ДНУЗТ
Citation: Разгонов, А. П. Метод автоматизованого визначення контактного тиску реле залізничної автоматики / А. П. Разгонов., Б. М. Бондаренко, В. І. Профатилов // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. — 2011. — № 1. — С. 31-36. — DOI: 10.15802/ecsrt2011/35056.
Abstract: UK: В даній статті запропоновано метод автоматизованого визначення контактного тиску реле залізничної автоматики. Метод ґрунтується на особливостях конструкції електромагнітних реле залізничної автоматики, в яких відпадання якоря здійснюється під дією власної ваги якоря. Даний метод дозволяє вирішити комплексну задачу автоматизації вимірювання механічних параметрів електромагнітних реле залізничної автоматики без зняття кожуха відповідно до експлуатаційно-технічних вимог до реле першого класу надійності.
RU: В данной статье предложен метод автоматизированного определения контактного давления реле железнодорожной автоматики. Метод основан на особенностях конструкции электромагнитных реле железнодорожной автоматики, в которых выпадение якоря осуществляется под действием собственного веса якоря. Данный метод позволяет решить комплексную задачу автоматизации измерения механических параметров электромагнитных реле железнодорожной автоматики без снятия кожуха согласно эксплуатационно-технических требований к реле первого класса надежности.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/858
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/35056/31064
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/35056
Other Identifiers: DOI: 10.15802/ecsrt2011/35056
Appears in Collections:№ 01 (ЕСБЗТ)
Статті КВПС
Статті КАТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Razgonov.pdf202,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.