Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/856
Title: Забезпечення функціональної безпеки рейкових кіл в умовах впливу електромагнітних завад від тягової мережі сусідньої колії на дільницях зі швидкісним рухом поїздів
Other Titles: Обеспечение функциональной безопасности рельсовых цепей в условиях воздействия электромагнитных помех от тяговой сети соседнего пути на участках со скоростным движением поездов
The Ensuring of Railway Circuit Functional Safety in Electromagnetic Hindrances Influence from Neighbouring Track Traction Network on Railways’ Highways with High-Speed Movement
Authors: Завгородній, Олександр Вікторович
Гаврилюк, Володимир Ілліч
Keywords: імпеданс
рейкова лінія
контактний провод
аналіз
импеданс
рельсовая цепь
контактнй провод
анализ
impedance
railway line
catenary wire
analysis
КАТЗ
Issue Date: 2011
Publisher: ДНУЗТ
Citation: Завгородній, О. В. Забезпечення функціональної безпеки рейкових кіл в умовах впливу електромагнітних завад від тягової мережі сусідньої колії на дільницях зі швидкісним рухом поїздів / О. В. Завгородній, В. І. Гаврилюк // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. — 2011. — № 1. — С. 11—15. DOI: 10.15802/ecsrt2011/35052.
Abstract: UK: Запропоновано концепцію організації швидкісного руху на магістралях, що проходять по залізницях з різними родами тягового струму. Розроблено компенсуючий пристрій для зменшення індуктивних завад в рейковій лінії від тягової мережі.
RU: Предложена концепция организации скоростного движения на магистралях, проходящих по железным дорогам с различными родами тягового тока. Разработан компенсирующее устройство для уменьшения индуктивных помех в рельсовой линии от тяговой сети.
Description: В. Гаврилюк: ORCID 0000-0001-9954-4478
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/856
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/35052/31059
http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/35052
ISSN: 2223-5620 (Print)
2411-1554 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/ecsrt2011/35052
Appears in Collections:№ 01 (ЕСБЗТ)
Статті КАТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavgorodn_Gavril.pdf238,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.