Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/853
Title: Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Транспортні системи та технології перевезень
Other Titles: Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна "Транспортные системы и технологии перевозок"
Keywords: железнодорожный транспорт
залізничний транспорт
railway transportation
транспортные системы
транспортні системи
transport systems
технологии перевозок
технології перевезень
transport technology
ДНУЖТ
ДНУЗТ
DNURT
научные труды
наукові праці
research papers
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
Abstract: UK: У статтях висвітлені результати наукових досліджень, виконаних авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях у сфері формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази, удосконалення технологій експлуатаційної, вантажної та комерційної роботи транспорту. Збірник становить інтерес для співробітників науково-дослідних організацій, наукових та науково- педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, інженерно-технічних працівників установ, організацій та підприємств транспортної галузі. RU: В статьях отражены результаты научных исследований, выполненных авторами в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна и других организациях в сфере формирования и обеспечения эффективной работы составных элементов транспортного комплекса, развития его материально-технической базы, усовершенствования технологии эксплуатационной, грузовой и коммерческой работы транспорта. Сборник представляет интерес для работников научно-исследовательских организаций, научных и научно-педагогических работников, докторантов, аспирантов, магистрантов, студентов высших учебных заведений, инженерно-технических работников организаций и предприятий транспортной отрасли.
Description: Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень».– Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011. – Вип. 1. – 112 с.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/853
Appears in Collections:Випуск 01 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik_print_29apr2011.pdf4,82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.