Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/837
Title: Високоефективні суміші для ремонту залізобетонних конструкцій (препринт)
Other Titles: Высокоэффективные смеси для ремонта железобетонных конструкций (препринт)
Authors: Пшінько, Олександр Миколайович
Пшинько, Александр Николаевич
Pshinko, Aleksandr N.
Pshynko, Oleksandr M.
Зінкевич, Андрій Миколайович
Зинкевич, Андрей Николаевич
Zinkevych, Andrii M.
Zinkevich, Andriy M.
Савицький, Микола Васильович
Савицкий, Николай Васильевич
Savitsky, Nicolay V.
Savytskyi, Mycola V.
Keywords: ремонт
залізобетонні конструкції
ремонтний матеріал
метод ін’єктування
железобетонные конструкции
ремонтный материал
метод инъектирования
repair
reinforced concrete structures
repair material
method of injection
КУПББМ
Issue Date: 2003
Publisher: ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», Київ
Citation: Пшінько, О. М. Високоефективні суміші для ремонту залізобетонних конструкцій : [препринт] / О. М. Пшінько, А. М. Зінкевич, М. В. Савицький // Будівельні конструкції: зб. наук. пр. держ. наук.-досл ін.-ту будів. констр. – Київ, 2003. – № 59. – С. 425–430.
Abstract: UK: В роботі розглядаються основні групи факторів, що впливають на надійність сумісної роботи ремонтного матеріалу – ін’єкційної суміші, з матеріалом конструкції. Розгляд та аналіз впливаючих факторів дозволяють зменшити або компенсувати негативний вплив окремих з них, що підвищує ефективність ремонту в цілому.
RU: В работе рассматриваются основные группы факторов, влияющих на надежность совместной работы ремонтного материала - инъекционной смеси, с материалом конструкции. Рассмотрение и анализ влияющих факторов позволяют уменьшить или компенсировать негативное влияние отдельных из них, что повышает эффективность ремонта в целом.
Description: О. Пшінько: ORCID 0000-0002-1598-2970; А. Зінкевич: ORCID 0000-0001-8609-1115; М Савицький: ORCID 0000-0003-3325-4675
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/837
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/837/1/10.pdf
Appears in Collections:Статті КАПЗБМ (Раніше КУПББМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdfпрепринт114,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.