Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/833
Title: Реакторы для очистки сточных вод
Other Titles: Реактори для очистки стічних вод
Authors: Долина, Леонид Федорович
Keywords: экология
екологія
ecology
санитарная техника
санітарна техніка
sanitary engineering
сточные воды
стічні води
wastewater
биореакторы
біореактори
bioreactors
аэротенки
аеротенки
очистка сточных вод
очищення стічних вод
wastewater treatment
КГВ
Issue Date: 2001
Publisher: Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
Citation: Долина, Л. Ф. Реакторы для очистки сточных вод : учеб. пособ. – Днепропетровск : ДНУЖТ, 2001. – 82 с. – ISBN 966-7085-29 -5.
Abstract: RU: Пособие дает представление о различных био- и физико-химических реакторах для очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, о современных биотехнологиях аэробной и анаэробной очистки, а также о физико-химических процессах в реакторах. Учебное пособие предназначено для студентов, магистров, аспирантов и преподавателей, а также для специалистов, которые занимаются вопросами очистки сточных вод, организацией замкнутых и обратных циклов водоснабжения в промышленности, охраной природной среды.
UA: Посібник дає уявлення про різні біо- та фізико-хімічні реактори для очищення виробничих і господарсько-побутових стічних вод, про сучасні біотехнології аеробної і анаеробної очистки, а також фізико-хімічні процеси у реакторах. Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів і викладачів, а також для фахівців, які займаються питаннями очищення стічних вод, організацією замкнутих і зворотних циклів водопостачання у промисловості, охороною природного середовища.
Description: Л. Долина: ORCID 0000-0001-6082-70912
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/833
ISBN: 966-7085-29 -5
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій
Інші праці КГВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reactors.pdf5,69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.