Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/813
Title: Електричні машини: конспект лекцій для студентів III-го курсу
Other Titles: Электрические машины: конспект лекций для студентов III-го курса
Electric machines: lecture notes for III-year students
Authors: Безрученко, Валеріан Миколайович
Keywords: електричні машини
электрические машины
electric machine
машини постійного струму
машины постоянного тока
DC machine
машини змінного струму
машины переменного тока
AC machine
трансформатори
трансформаторы
transformers
Issue Date: 12-Oct-2011
Abstract: UA: У книзі розглядаються принципи устрою електричних машин, викладаються основні питання їх теорії, проводиться аналіз режимів їх роботи та висвітлюються їх експлуатаційні властивості. Наведені основи вибору електричних машин для різних режимів роботи. Для студентів ВНЗ III і IV рівнів акредитації, може бути корисним для інженерно-технічних працівників.
RU: В книге рассматриваются принципы устройства электрических машин, излагаются основные вопросы их теории, производится анализ режимов их работы и освещаются их эксплуатационные свойства. Приведены основы выбора электрических машин для различных режимов работы. Для студентов вузов III и IV уровней аккредитации, может быть полезна для инженерно-технических работников.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/813
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ElectricMachine.pdf2,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.