Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/798
Title: Облік у банках
Other Titles: Учет в банках
Authors: Бобиль, Володимир Володимирович
Keywords: облік
учет
accounting
банк
bank
бухгалтерська звітність
бухгалтерская отчетность
accounting statements
КОІО
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Облік у банках [Текст]: навчальний посібник / В. В. Бобиль. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна , 2011. – 262 с.
Abstract: UK:Розкриваються теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку у банках. Висвітлюються предмет, принципи, методи та методичні прийоми обліку, технології відображення на бухгалтерських рахунках господарських операцій кредитних установ. Посібник устаткований завданнями для самостійної роботи – тестами, задачами, питаннями для самоконтролю, які допоможуть студентам сформувати необхідні практичні навички. Структура посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Облік у банках», яка є нормативною для студентів економічних спеціальностей. Розраховано на студентів та аспірантів, викладачів, бухгалтерів – практиків, економістів, менеджерів кредитних установ. Структура посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Облік у банках», яка є нормативною для студентів економічних спеціальностей. Розраховано на студентів та аспірантів, викладачів, бухгалтерів – практиків, економістів, менеджерів кредитних установ. RU: Раскрываются теоретические и практические основы бухгалтерского учета в банках. Освещаются предмет, принципы, методы и методические приемы учета, технологии отображения на бухгалтерских счетах хозяйственных операций кредитных учреждений. Руководство оснащено задачами для самостоятельной работы - тестами, задачами, вопросами для самоконтроля, которые помогут студентам сформировать необходимые практические навыки. Структура пособия соответствует учебной программе дисциплины «Учет в банках», которая является нормативной для студентов экономических специальностей. Рассчитано на студентов и аспирантов, преподавателей, бухгалтеров - практиков, экономистов, менеджеров кредитных учреждений.
Description: В. Бобиль: ORCID 0000-0002-7306-3905
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/798
Appears in Collections:Підручники, учбові посібники, конспекти лекцій
Інші праці КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posibnik.pdf1,82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.