Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/787
Title: Сточные воды предприятий черной металлургии и способы их очистки : справочное пособие
Other Titles: Стічні води підприємств чорної металургії та способи їх очищення: довідковий посібник
Wastewater Steel Industry and How their Treatment: a Handbook
Authors: Долина, Леонид Федорович
Keywords: экология
екологія
ecology
сточные воды
стічні води
waste waters
очистка
очищення
treatment
черная металлургия
чорна металургія
ferrous metallurgy
поверхностные воды
поверхневі води
surface water
КГВ
Issue Date: 1998
Publisher: Молодежная Экологическая Лига Приднепровья
Citation: Долина, Л. Ф. Сточные воды предприятий черной металлургии и способы их очистки : справ. пособие / Л. Ф. Долина . – Д. : Молодежная Экологическая Лига Приднепровья, 1998. – с. 44.
Abstract: RU: Автор пособия дает представление о современных технологиях промышленных предприятий, которые сбрасывают свои стоки в поверхностные воды. Здесь вы можете найти популярную информацию о методах очистки промышленных сточных вод, применяемых на предприятиях черной металлургии нашей страны. В пособии дан краткий экскурс по обогатительным фабрикам, коксохимическому, доменному, сталеплавильному и другим производствам, показаны варианты систем водоотведения с минимальным сбросом сточных вод в водоемы. Особое внимание в книге уделено задачам общественных организаций по оценке воздействия предприятий черной металлургии на окружающую среду. Книга предназначена для широкого круга читателей, и прежде всего для членов общественных природоохранных организаций, которые не имеют специального образования в области металлургических производств и очистки их сточных вод.
UA: Автор посібника дає уявлення про сучасні технології промислових підприємств, які скидають свої стоки у поверхневі води. Тут ви можете знайти популярну інформацію про методи очищення промислових стічних вод, що застосовуються на підприємствах чорної металургії нашої країни. У посібнику подано короткий екскурс по збагачувальним фабрикам, коксохімічному, доменному, сталеплавильному та іншим виробництвам, показані варіанти систем водовідведення з мінімальним скиданням стічних вод у водойми. Особливу увагу в книзі приділено завданням громадських організацій з оцінки впливу підприємств чорної металургії на навколишнє середовище. Книга призначена для широкого кола читачів, і насамперед для членів громадських природоохоронних організацій, які не мають спеціальної освіти в галузі металургійних виробництв і очищення їх стічних вод.
Description: Л. Долина: ORCID 0000-0001-6082-70912
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/787
Appears in Collections:Довідники, посібники
Інші праці КГВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spravochnik.pdf23,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.