Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/776
Title: Розрахунок безанкерної шпунтової стінки за допомогою скінченно-елементного моделювання в програмному комплексі
Other Titles: Расчет безанкернои шпунтовой стенки с помощью конечно-элементного моделирования в программном комплексе
Authors: Гуслиста, Ганна Едуардівна
Keywords: будівельні конструкції
строительные конструкции
building construction
грунтовий масив
грунтовый массив
soil array
скінченно - елементне моделювання
конечно - элементное моделирование
finite - element modeling
програмний комплекс
программный комплекс
software package
Issue Date: 2009
Publisher: ПГАСА, Днепропетровск
Citation: Гуслиста Г.Е. Розрахунок безанкерної шпунтової стінки за допомогою скінченно-елементного моделювання в програмному комплексі / Гуслиста Г.Е. // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. - 2009. –№50. – С. 162 – 166.
Abstract: UK: Приведено результати розрахунку безанкерної шпунтової стінки за допомогою програмного комплексу «ЛІРА», а також при використанні інших відомих теоретичних методів. Встановлено, що в більшості точок різниця не перевищує 10 – 15 %. Крім того, виявлено, що конфігурація епюр, отриманих при комп’ютерному моделюванні, на глибині значно відрізняється від прийнятих в теоретичних розрахунках, але при цьому більш відповідає фактичним епюрам тиску ґрунту, отриманим іншими авторами з експериментальних досліджень. RU: Приведены результаты расчета безанкернои шпунтовой стенки с помощью программного комплекса «ЛИРА», а также при использовании других известных теоретических методов. Установлено, что в большинстве точек разница не превышает 10 - 15%. Кроме того, обнаружено, что конфигурация эпюр, полученных при компьютерном моделировании, на глубине значительно отличается от принятых в теоретических расчетах, но при этом более соответствует фактическим эпюрам давления грунта, полученным другими авторами из экспериментальных исследований.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/776
Appears in Collections:Статті КБК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf175,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.