Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/775
Title: Раціональне проектування багатофункціональних заглиблених протизсувних споруд
Other Titles: Рациональное проектирование многофункциональных заглубленных противооползневых сооружений
Authors: Гуслиста, Ганна Едуардівна
Савицький, Микола Васильович
Бородін, М. О.
Писаренко, Д. М.
Keywords: будівництво
строительство
construction
заглиблені споруди
заглубленные сооружения
embedded structure
просторової жорсткості споруди
пространственной жесткости сооружения
spatial structure stiffness
ґрунтовий масив
грунтовый массив
soil array
Issue Date: 2007
Publisher: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Abstract: UK: В роботі досліджено вплив просторової жорсткості споруди на характер її взаємодії з деформівним ґрунтовим масивом. Просторова жорсткість споруди варіювалась в залежності від товщини стін, що взаємодіють з ґрунтом, та від кроку поперечних діафрагм жорсткості. Для кожного з варіантів були отримані ізополя внутрішніх зусиль в елементах споруди та підрахована необхідна кількість арматури та бетону. Найраціональніший варіант обирався за критерієм мінімальної загальної вартості зведення споруди.
RU: В работе исследовано влияние пространственной жесткости сооружения на характер ее взаимодействия с деформируемых грунтовым массивом. Пространственная жесткость сооружения варьировалась в зависимости от толщины стен, взаимодействующих с грунтом, и от шага поперечных диафрагм жесткости. Для каждого из вариантов были получены изополя внутренних усилий в элементах сооружения и подсчитана необходимое количество арматуры и бетона. Наиболее рациональный вариант избирался по критерию минимальной общей стоимости возведения сооружения.
Description: Раціональне проектування багатофункціональних заглиблених протизсувних споруд / Г. Е. Гуслиста, М. В. Савицький, М. О. Бородін, Д. М. Писаренко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Зб. наук. пр. – 2007. – №6. – С. 39 – 44.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/775
Appears in Collections:Статті КБК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf198,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.