Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/775
Title: Раціональне проектування багатофункціональних заглиблених протизсувних споруд
Other Titles: Рациональное проектирование многофункциональных заглубленных противооползневых сооружений
Authors: Гуслиста, Ганна Едуардівна
Гуслистая, Анна Эдуардовна
Guslista, Anna E.
Савицький, Микола Васильович
Савицкий, Николай Васильевич
Savitsky, Nicolay V.
Savytskyi, Mycola V.
Бородін, М. О.
Бородин, М. О.
Borodin, M. O.
Писаренко, Д. М.
Pisarenko, D. M.
Keywords: будівництво
строительство
construction
заглиблені споруди
заглубленные сооружения
embedded structure
просторової жорсткості споруди
пространственной жесткости сооружения
spatial structure stiffness
ґрунтовий масив
грунтовый массив
soil array
Issue Date: 2007
Publisher: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Abstract: UK: В роботі досліджено вплив просторової жорсткості споруди на характер її взаємодії з деформівним ґрунтовим масивом. Просторова жорсткість споруди варіювалась в залежності від товщини стін, що взаємодіють з ґрунтом, та від кроку поперечних діафрагм жорсткості. Для кожного з варіантів були отримані ізополя внутрішніх зусиль в елементах споруди та підрахована необхідна кількість арматури та бетону. Найраціональніший варіант обирався за критерієм мінімальної загальної вартості зведення споруди.
RU: В работе исследовано влияние пространственной жесткости сооружения на характер ее взаимодействия с деформируемых грунтовым массивом. Пространственная жесткость сооружения варьировалась в зависимости от толщины стен, взаимодействующих с грунтом, и от шага поперечных диафрагм жесткости. Для каждого из вариантов были получены изополя внутренних усилий в элементах сооружения и подсчитана необходимое количество арматуры и бетона. Наиболее рациональный вариант избирался по критерию минимальной общей стоимости возведения сооружения.
Description: Раціональне проектування багатофункціональних заглиблених протизсувних споруд / Г. Е. Гуслиста, М. В. Савицький, М. О. Бородін, Д. М. Писаренко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Зб. наук. пр. – 2007. – №6. – С. 39 – 44.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/775
Appears in Collections:Статті КБК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf198,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.