Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/773
Title: Дослідження роботи конструкцій, що взаємодіють з ґрунтом, з урахуванням фізичної нелінійності залізобетону
Other Titles: Исследование работы конструкций, взаимодействующих с грунтом, с учетом физической нелинейности железобетона
Authors: Савицький, Микола Васильович
Гуслиста, Ганна Едуардівна
Keywords: железобетонные балки
залізобетонні балки
reinforced concrete beam
линейный расчет
лінійний розрахунок
linear calculation
нелинейный расчет
нелінійний розрахунок
nonlinear analysis
КБК
Issue Date: 2006
Publisher: ПГАСА, Днепропетровск
Citation: Савицький, М. В. Дослідження роботи конструкцій, що взаємодіють з ґрунтом, з урахуванням фізичної нелінійності залізобетону / М. В. Савицький, Г. Е. Гуслиста // Строительство. Материаловедение. Машиностроение.- 2006. – № 37. – С. 418 – 425.
Abstract: UK: В статті представлені результати дослідження роботи залізобетонних балок на ґрунтовій основі з урахуванням реальних властивостей залізобетону (фізичної нелінійності і тріщинуватості). Проаналізовано вплив різних факторів на різницю у результатах, отриманих при лінійному і нелінійному розрахунках. Вказано на доцільність проведення нелінійного розрахунку конструкцій, що взаємодіють з ґрунтом.
RU: В статье представлены результаты исследования работы железобетонных балок на грунтовой основе с учетом реальных свойств железобетона (физической нелинейности и трещиноватости). Проанализировано влияние различных факторов на разницу в результатах, полученных при линейном и нелинейном расчетах. Указано на целесообразность проведения нелинейного расчета конструкций, взаимодействующих с грунтом.
Description: М. Савицький: ORCID 0000-0003-3325-4675
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/773
Appears in Collections:Статті КБК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf206,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.