Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/771
Title: Розв’язання тестових задач взаємодії конструкцій з ґрунтовим масивом в ПК "Ліра"
Other Titles: Решения тестовых задач взаимодействия конструкций с грунтовым массивом в ПК "Лира"
Authors: Гуслиста, Ганна Едуардівна
Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна
Савицький, Микола Васильович
Keywords: грунтовый массив
грунтовий масив
subterranean array
заглубленные сооружения
заглиблені споруди
embedded structure
контактные напряжения
контактні напруження
contact stress
КБК
Issue Date: 2005
Publisher: ПГАСА, Днепропетровск
Citation: Гуслиста, Г. Е. Розв’язання тестових задач взаємодії конструкцій з ґрунтовим масивом в ПК "Ліра" / Г. Е. Гуслиста, Т. Д. Нікіфорова, М. В. Савицький // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. - 2005. – № 35 (ч. 1) – С. 177 – 182.
Abstract: UK: В статті представлені результати розв’язання в ПК "Ліра" тестових задач взаємодії балок різної гнучкості на суцільній пружній основі. Виконано також розрахунок цих балок іншими методами (по методу М.І. Горбунова-Посадова та по формулам І.А. Симвуліді). Порівняльний аналіз результатів розрахунків свідчить про можливість застосування ПК "Ліра" при розв’язанні контактних задач взаємодії конструкцій будівель і споруд з ґрунтовим масивом.
RU: В статье представлены результаты решения в ПК "Лира" тестовых задач взаимодействия балок различной гибкости на сплошном упругом основании. Выполнен также расчет этих балок другими методами (по методу М. И. Горбунова-Посадова и по формулам И. А. Симвулиди). Сравнительный анализ результатов расчетов свидетельствует о возможности применения ПК "Лира" при решении контактных задач взаимодействия конструкций зданий и сооружений с грунтовым массивом.
Description: М. Савицький: ORCID 0000-0003-3325-4675
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/771
Appears in Collections:Статті КБК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08.pdf189,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.